La incubadora Repte Emprèn no és un programa per desenvolupar un hipotètic pla de negoci.

Busquem joves emprenedors amb ganes de llançar projectes i accions reals que impacten en el territori.

Descripció del programa

La Incubadora Repte Emprèn està pensada per a tots aquells joves que han participat en l’edició 2017, 2018 o 2019 del premi Repte Emprèn i tenen ganes de seguir emprenent. 
 
L'objectiu de la Incubadora Repte Emprèn és ajudar a l'alumnat en l'evolució dels seus projectes emprenedors a través de:
 
  • Capacitació i acompanyament en línia per part de professionals i experts en la incubació de negocis a un màxim de 8 equips. La durada d'aquesta acció serà de 6 mesos dins el curs escolar 2019/2020.
  • Jornada de networking presencial “Impact Day” per un màxim de 4 equips (els millors entre els 6 del punt anterior), amb la finalitat que les propostes que aconsegueixin ser potencialment viables puguin presentar-se davant d’una xarxa de networking i possibles inversors.

 

Requeriments de participació

  • Qui pot participar a la Incubadora Repte Emprèn?
Tots els membres dels equips participants que hagin participat en el premi Repte Emprèn 2017, 2018 o 2019. Cada equip pot presentar un únic projecte i cada alumne/a pot participar amb un únic equip.
 
  • Quin és l'objectiu de la Incubadora Repte Emprèn?
Facilitar els recursos necessaris per a l'evolució i millora contínua dels projectes presentats a Repte Emprèn. S'espera que els equips replantegin les seves idees durant el procés d'Incubació amb l’objectiu de llançar projectes i accions reals que impacten en el seu entorn. 
 
  • Quantes persones poden presentar-se per equip?
Els equips han d'estar formats per un mínim de 2 persones i un màxim de 6 i, preferiblement, ser els mateixos membres que van presentar un projecte al Premi Repte Emprèn.
 
  • És obligatori presentar-se amb tot l'equip que va participar en el Premi Repte Emprèn?
No és un requeriment obligatori. Si un o més membres dels equips que es van presentar al premi Repte Emprèn no vol participar però un o els altres sí, els primers hauran de signar el document de cessió de drets de propietat intel•lectual que es troba en documents annexos. Preferiblement, cada equip ha d'anar tutoritzat per un professor/a del centre educatiu al qual estan inscrits els alumnes/es.
 
  • Quina és la dedicació que s'espera dels alumnes a la Incubadora?
La dedicació esperada aproximada per part dels equips durant les 23 setmanes de durada del programa d'incubació online és de 5 hores setmanals.

Calendari de la convocatòria

Presentació dels projectes

Cada equip ha de completar el formulari d'inscripció de la convocatòria "Incubadora Repte Emprèn", complimentant tots els camps obligatoris.

Els equips formats per membres diferents als que van participar en el Premi Repte Emprèn han de presentar el document de cessió de drets de propietat intel·lectual signat per aquells membres que decideixin no presentar-se a la incubadora a favor de la resta de l'equip i els seus possibles nous integrants.

Els equips que comptin amb el suport d'un professor/a del seu centre educatiu disposat a acompanyar-los i tutorizar-los durant el procés poden presentar el següent document de compromís, complimentat i signat pel professor/a, el qual podrà també acompanyar-lo d'una carta de recomanació de l'equip.

El termini d'inscripció a la Incubadora és del 30 d'octubre de 2019 al 12 de novembre de 2019. No s'acceptarà cap projecte enviat després d'aquest dia.

Cada equip ha de completar el formulari d'inscripció de la convocatòria "Incubadora Repte Emprèn", omplint tots els camps obligatòris. 

Procés de selecció i evaluació

  Criteri Definició Puntuació màxima
 Passió de l'equip  Motivació, valors, expectatives i unitat d’equip per impulsar un projecte comú i fer coses increïbles. 6
 Singularitat del projecte  Una proposta es considera singular quan resol un problema de manera innovadora, d’una forma nova i original. 6
 Impacte del projecte  Capacitat de marcar la diferència en el món a través d'un model de negoci sostenible, en tots els vessants (econòmica, mediambiental i social). 6
 Habilitats i capacitats de l’equip  Competències tècniques de l'equip en disciplines específiques (disseny, màrqueting, enginyeria, etc.), així com competències socials del mateix (capacitat per treballar en equip, habilitats comunicatives, etc.). 6
 TOTAL 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La selecció dels premiats es farà seguint aquest procés:

1. Selecció dels participants per al Curs de formació online: l'organització seleccionarà un màxim de 8 equips, seguint els criteris de valoració establerts a la Base 9. Aquest procés comptarà amb les següents fases:

a. Selecció de 200 equips en base a la documentació presentada.
b. Selecció d'un màxim de 8 equips en base a les entrevistes realitzades.

2. Selecció dels participants de les jornades de formació presencial: l'organització seleccionarà un màxim de 4 equips per participar en les jornades de formació presencial, sobre la base del rendiment i avaluació de l'equip durant el procés de formació online.