• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: LSVI
  • Títol projecte: SmartPrevention
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: COLEGIO "SAN JUAN DE LA CRUZ"
  • Província: Castella i Lleó

Programari informàtic basat en intel·ligència artificial que analitza el comportament diari dels presos en llibertat vigilada. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

Un percentatge elevat de les persones condemnades que surten de la presó en la última part de la seva condemna (etapes de tercer grau o llibertat condicional) torna a cometre els mateixos delictes. El 65% dels reincidents ho són durant el primer any, i en el segon la xifra arriba al 87%. Els condemnats de més edat són menys reincidents i un 65% dels presos que reincideixen ho fan pel mateix delicte.
Això suposa un perill permanent per a la nostra societat i la posada en marxa del nostre projecte ajudaria a disminuir aquestes dades.
És vital garantir un dret fonamental com és la seguretat de les persones. La nostra proposta reforça aquesta garantia per als ciutadans. Tota la societat serà un beneficiari potencial que millorarà la seva qualitat de vida en veure reduïts els riscos de sofrir agressions violentes, assetjaments o fins i tot morts.

Aproximació

La nostra solució consisteix en un programari informàtic, basat en la intel·ligència artificial, que analitza el comportament diari dels presos que es troben en llibertat vigilada. Per sortir de la presó, el jutge els imposa l'obligació de portar de forma permanent un rellotge intel·ligent que disposa d'un sistema de registre de freqüència cardíaca+ubicació. Aquesta informació s'envia a un Centre de Supercomputació, on el programari d'intel·ligència artificial analitza si se surten dels seus patrons habituals de conducta o si presenten un hàbit sospitós. Si és així, es genera de forma automàtica una alerta que és enviada a la Unitat Central de Prevenció de Delictes. Allà es decideix la intervenció d'Unitats d'Intervenció Ràpida de la policia.
La nostra proposta es basa a aplicar el mètode preventiu als condemnats i no a les possibles víctimes de col·lectius vulnerables. Anirà dirigida al Ministeri de l'Interior, concretament als responsables d'Institucions Penitenciàries.

Beneficis

El beneficiari potencial d'aquest projecte és el conjunt de la població (prioritàriament ciutadans de col·lectius vulnerables, amb un risc més gran de sofrir agressions). En el nostre cas, la solució serà oferta a l'Estat Espanyol, que és qui té l'obligació de vetllar per la seguretat dels seus ciutadans. Aquest projecte, a més del benefici social, també facilita les tasques de vigilància de la policia i, fins i tot, comporta un estalvi econòmic important per a l'Estat, en reduir la dotació necessària de policies per a tasques de vigilància de condemnats. Els presos se senten més controlats mitjançant el dispositiu SmartWatch, la qual cosa els dissuadeix de tornar a delinquir i, al mateix temps, tenen més llibertat d'actuació, ja que es facilita la seva mobilitat i s'elimina una obligada permanència en el domicili com amb els dispositius actuals. També suposa un estalvi de temps a l'hora de localitzar als condemnats i prevenir la comissió d'un delicte en poder analitzar més informació.

Competència

La nostra idea suposa una important millora respecte al sistema "Cometa" actual. Aquest els obliga a passar 8 hores cada dia sense sortir dels seus domicilis o estar-hi a una hora concreta. Utilitza dispositius mòbils i polseres telemàtiques que fan servir exclusivament la localització GPS o la proximitat a una base situada al domicili del condemnat.
El sistema SmartPrevention millora el sistema de localització espacial i li afegeix la informació de freqüència cardíaca per a saber si es posen més nerviosos del normal i saber si porten posat el rellotge intel·ligent en tot moment. Si l'intern es treu l'SmartWatch, la UCPD ho detecta perquè el mesurament de freqüència cardíaca deixa d'enviar informació. En casos que sigui necessari llevar-se el dispositiu s'afegeix la identificació a través de l'empremta dactilar.
El dispositiu no necessita l'ús d'un telèfon mòbil associat per al seu funcionament, és resistent l'aigua i té una mida molt reduïda.

Ganxo

"“Hi ha persones segures i seguretat en les persones. I tu? Quina mena de persona ets? SmartPrevention.”"