• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: BlindBuy
  • Títol projecte: BlindBuy
  • Categoria: 1er Batxillerat / Cicles Formatius Grau Mitjà
  • Centre d'investigacions: COLEGIO "NAZARET-OPORTO"
  • Província: Comunitat de Madrid

BlindBuy permet a les persones amb discapacitat visual fer tasques quotidianes, com ara la compra, amb autonomia i sense l'ajuda de tercers. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

El nostre públic objectiu són les persones amb limitació total o greu de la funció visual. Segons l'ONCE, "el 80% de la informació necessària per a la nostra vida quotidiana implica l'òrgan de la visió". Després de contactar amb l'ONCE i la DOCE i realitzar enquestes i entrevistes, descobrim que 9 de cada 10 d'aquestes persones troben que la feina quotidiana de fer la compra és una tasca complexa i impossible de realitzar de manera autònoma.
La dificultat rau en el fet que no es poden valdre en un supermercat sense la necessitat d'una tercera persona. Necessiten que els acompanyin en tot moment per a, primer, situar-se en el supermercat (seccions, passadissos...), i després, triar el producte que volen comprar (marca, preu, informació nutricional...).
La nostra proposta de valor consisteix a proporcionar la màxima independència a les persones amb qualsevol mena de discapacitat visual, a l'hora de fer una tasca tan quotidiana com és la compra.

Aproximació

Al carro-guia hi ha un sensor Rplidar a1 connectat a un Raspberry pi, un petit ordinador on es troba tota la programació. Els micròfons dels auriculars sense fils de l'usuari recullen l'ordre de buscar un producte concret. El programa busca aquest producte en el mapa bidimensional prèviament dissenyat amb la tècnica SLAM i el LIDAR, i guia per àudio a l'usuari fins a la ubicació del producte (per exemple, un prestatge). Una vegada allí, mitjançant visió artificial i les dues càmeres situades als laterals del carro, el programa identifica el producte i per àudio li comunica a l'usuari la informació rellevant (nom, marca, preu...).
BlindBuy (BB) serà adquirit pels supermercats que pretenguin ser inclusius i accessibles per a tots els ciutadans.
BB és sostenible en l'àmbit econòmic (només cal una primera inversió per a proporcionar els carros als establiments), social (millora la INCLUSIÓ i qualitat de vida del col·lectiu a qui es destina) i mediambiental.

Beneficis

En primer lloc, amb BlindBuy millorem la qualitat de vida d'aquestes persones, intentant fer més senzill el seu dia a dia. Complim amb un dels nostres objectius principals, proporcionar-losmés autonomia i independència per tal que no necessiten l'ajuda de terceres persones per a dur a terme tasques del dia a dia com ara fer la compra. El nostre carro-guia té 3 sensors ultrasònics que permeten esquivar obstacles (productes a terra, carros o altres usuaris . Si es detectés un obstacle a la dreta, vibraria el costat dret del mànec del carro i a mesura que ens acostéssim a aquest, augmentaria la freqüència de les vibracions.
Fidels als nostres valors, fomentem la inclusió del col·lectiu de persones invidents en la societat actual.

Competència

Després de fer un estudi de mercat, no hem trobat cap servei que respongui a les necessitats d'aquest col·lectiu a l'hora de fer la compra. Només hi ha un projecte (2012-UPSA): una app que indica on es troben els productes dins d'un supermercat. El que ens diferencia és el nostre públic objectiu i el problema social que solucionem. Mentre que la fi d'aquesta app era fer la compra més ràpida per a qualsevol mena d'usuari, nosaltres facilitem aquesta tasca tan quotidiana a persones amb limitació de la funció visual, incorporant a més la identificació de productes concrets.
Ens caracteritzem no només per oferir una forma de fer la compra de manera autònoma, sinó que també impulsem el compromís de les empreses del sector de la distribució d'aliments per adaptar les seves pàgines web i/o aplicacions mòbils de compra en línia per permetre fer la compra per Internet a persones amb limitació total o greu de la funció visual.

Ganxo

"BlindBuy. CREURE PER A VEURE. Puja't al carro de les OPORTUNITATS. “Suma capacitats, elimina barreres” INCLUSIÓ, DIVERSITAT, VISIBILITAT."