• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: Plastic Workers
  • Títol projecte: Plastic Air City
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: INSTITUT "ESCOLA DEL TREBALL"
  • Província: Catalunya

Mobiliari urbà intel·ligent, de plàstic reciclat, imprès en 3D, autosostenible, capaç de netejar l'aire i connectar-se amb el ciutadà. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

Més de 8 milions de tones de plàstic en el món acaben als oceans i provoquen milers de morts en la fauna marina.
10.500 milions de bosses de plàstic són distribuïdes a Espanya. Dins de la UE, som el país que més bosses de plàstic fabrica i el tercer que més en consumeix, i tan sols reciclem el 10%.
La qualitat de l'aire que respirem és un altre dels principals reptes als quals s'enfronten els governs. Segons l'OMS en 2018, 12,6 milions de persones en el món van morir per causes relacionades amb la contaminació de l'aire.
Aquesta situació és insostenible, afecta els humans i els ecosistemes que ens envolten. Per aquest motiu, el projecte vol ser una proposta mediambiental: reutilitzarem els residus de plàstic generats per les ciutats i els convertirem en mobiliari urbà sostenible, ecològic i connectat al ciutadà, mitjançant l'ús innovador de la impressió 3D, podrem netejar l'aire que respirem.

Aproximació

Reciclem plàstic, i ho reutilitzem com a matèria primera per a la fabricació de mobiliari urbà. 
El plàstic se sotmet a un procés de neteja i transformació, convertint-lo en un filament que serà utilitzat en la impressió 3D.
Elaborem peces encaixables que aniran formant el mobiliari dissenyat.
El nostre objectiu és substituir la marquesina de bus actual per una altra autosostenible, ecològica, de plàstic reciclat i que ens permeti netejar els gasos contaminants de l'aire que respirem.
El nostre prototip consta de:
Plaques solars al sostre, que l'autoalimentarán d'energia. 
Façana posterior verda, amb sistema de auto-reg. Utilitzem com a regenerador de l'aire la molsa, ja que és una planta que necessita poca llum i manteniment. 
Unes reixetes amb filtres i un motor-ventilador en el banc permetran recollir l'aire contaminat i filtrar-lo.
La marquesina estarà sincronitzada a una app que informarà els ciutadans sobre la qualitat de l'aire.

Beneficis

El projecte aconseguirà reduir la quantitat de plàstic generat en la societat, ja que s'utilitza com a matèria primera barata (reciclatge). La reutilització permetrà, a través de la impressió 3D, redissenyar espais públics una vegada i una altra (economia circulant). 
La societat gaudirà d'equipaments com ara papereres, fanals, marquesines de bus... fabricades d'un material barat, resistent i sostenible. 
El mobiliari urbà intel·ligent crearà al seu voltant una bombolla d'aire net, part de l'aire contaminat de les ciutats s'absorbirà i es filtrarà, netejant les partícules i els gasos contaminants de l'aire, a més de que la molsa de la façana és capaç d'acumular substàncies contaminants com el diòxid de carboni i òxid de sofre.
La marquesina disposarà d'un dispositiu sincronitzat al mòbil del ciutadà, que registrarà i mostrarà en un mapa actualitzat de la contaminació atmosfèrica: en vermell les àrees més contaminades i en verd les menys contaminades (smart city).

Competència

Actualment, quan es considera que una persona gran no està capacitada per a viure sola, es recorre a residències o a l'acompanyament de familiars o interns. El nostre projecte es basa en l'autonomia i no en aquest model de dependència. Al mercat hi ha dispositius que afavoreixen l'autonomia de les persones grans, com ara les polseres o collarets amb botons d'emergència. No obstant això, aquests dispositius solucionen únicament situacions d'emergència i sempre amb la intervenció de l'usuari.
El nostre projecte fa un pas més, ja que a més d'auxiliar en situacions d'emergència (i amb la millora de no requerir la intervenció de l'usuari), ofereix noves funcionalitats com són el control de paràmetres vitals (son, activitat física...), control d'absències prolongades, control d'hàbits, etc.
En definitiva, més que complementar la competència, el nostre projecte crea un nou model de cures dels nostres ancians.

Ganxo

"Plastic air city, recicla i respira."