• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: Pro-HEBE
  • Títol projecte: Ubi Sum?
  • Categoria: 1er Batxillerat / Cicles Formatius Grau Mitjà
  • Centre d'investigacions: IES "ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ"
  • Província: Comunitat Valenciana

Ajuda a l'autonomia de la gent gran en la seva llar mitjançant la vigilància discreta, i no intrusiva, utilitzant el posicionament indoor. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

Les projeccions dutes a terme per l'Organització de Nacions Unides (ONU) situen Espanya com el país més envellit del món l'any 2050. Segons aquesta organització, el 40% de la població se situarà per sobre dels 60 anys. Cal un canvi en el model d'atenció a la tercera edat, actualment basat en residències i cuidadors dins de la llar, ja que en el futur no hi haurà prou recursos humans per a aquesta població en augment. 
A més, aquest envelliment generalitzat farà que les persones amb menys recursos no tinguin accés a serveis assistencials, per la qual cosa el foment de l'autonomia serà clau en la solució del problema.

Aproximació

El nostre projecte ofereix més autonomia a les persones grans, mitjançant una vigilància discreta i no intrusiva a l'interior de les seves llars, basada en el posicionament "indoor". Aquest posicionament ens permetrà monitorar a distància paràmetres vitals com l'índex d'activitat física, les hores de son o les necessitats fisiològiques, i també  generarà senyals d'alarma sense la intervenció de l'usuari davant situacions de risc (com ara caigudes o pèrdues del coneixement). A més, aquest monitoratge permetrà  observar l'evolució al llarg del temps dels paràmetres controlats.
Les actuals tecnologies de posicionament com el GPS no són efectives a l'interior dels habitatges. El nostre projecte utilitza tecnologies basades en ultrafreqüències (UWB), amb tres estacions fixes i una de mòbil (polsera que portarà l'usuari). La triangulació de l'estació mòbil ens indicarà la posició de l'usuari, que serà enviada a un servidor extern per al seu processament.

Beneficis

Mitjançant l'autonomia de les persones grans, facilitant que visquin a les seves pròpies llars, a més d'augmentar la seva autoestima i tranquil·litat i les dels seus familiars, solucionem un problema cada vegada més important a la nostra societat, com és la cura d'una població que envelleix més i més.
El nostre projecte ofereix aquesta autonomia tot respectant la intimitat de les persones grans. Proporcionarà a les administracions competents, a les famílies i als propis usuaris, una eina que garantirà la tranquil·litat de saber que no estan sols. A més, la instal·lació de l'equip en els habitatges serà molt senzill i de baix cost.

Competència

Actualment, quan es considera que una persona gran no està capacitada per a viure sola, es recorre a residències o a l'acompanyament de familiars o interns. El nostre projecte es basa en l'autonomia i no en aquest model de dependència. Al mercat hi ha dispositius que afavoreixen l'autonomia de les persones grans, com ara les polseres o collarets amb botons d'emergència. No obstant això, aquests dispositius solucionen únicament situacions d'emergència i sempre amb la intervenció de l'usuari.
El nostre projecte fa un pas més, ja que a més d'auxiliar en situacions d'emergència (i amb la millora de no requerir la intervenció de l'usuari), ofereix noves funcionalitats com són el control de paràmetres vitals (son, activitat física...), control d'absències prolongades, control d'hàbits, etc.
En definitiva, més que complementar la competència, el nostre projecte crea un nou model de cures dels nostres ancians.

Ganxo

"Deixa'ns vigilar el teu camí: Que la vellesa no et limiti!"