• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: Tibutê
  • Títol projecte: BODY HEAT POWER
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: ESCOLA PIA D'OLOT
  • Província: Catalunya

Body heat Power consisteix en un producte que permet reduir la utilització de les piles, creant electricitat a partir de l'escalfor corporal. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

Ens basem en l’evidència que el món necessita trobar noves fonts energètiques sostenibles i eficients. 
Diversos estudis afirmen que cada 1000 habitants generem 361 kg de residus anuals de piles, i una sola pila alcalina pot contaminar 100.000 litres d’aigua, són dades alarmants.
Nosaltres proposem aprofitar la diferència de temperatura entre dos punts per crear un moviment d’electrons.  Aquesta electricitat alimentarà el nostre sistema de LEDs sense necessitat que hi hagi cap bateria.
Tots nosaltres som usuaris potencials d’aquesta nova tecnologia, ja que si aconseguim implementar la nostra innovació, aconseguirem un estalvi econòmic i contribuir a la preservació dels recursos naturals i el medi ambient. 

Aproximació

El nostre producte es basa en peces de roba d’alta visibilitat amb un dispositiu LED's, sense bateries, que obtenen l’energia elèctrica del gradient tèrmic entre la temperatura corporal i l’ambiental. Es basa en l’efecte termoelèctric implementat en teixits semiconductors. És una energia totalment neta, ja que és renovable i no produeix residus.
Inicialment, utilitzaríem el nostre sistema en roba esportiva i roba per a treballadors nocturns, ja que l’activitat física augmenta la temperatura del cos. 
Potencialment el nostre sistema també podria tenir altres aplicacions com la il·luminació domèstica aprofitant la diferència de temperatura entre l’interior i l’exterior de l’habitatge.

Beneficis

El nostre producte respon a necessitats socials i mediambientals. És un producte de baix cost, assequible a tothom, amb diversos beneficis. Es podria utilitzar en la millora de la seguretat viària passiva, incrementant la visibilitat de les persones no conductores (ciclistes, corredors, vianants, serveis d’emergència, recollidors d’escombraries...). 
També ens permet eliminar l’extracció dels metalls pesants necessaris per a la fabricació de piles i bateries i suprimir el cost econòmic del tractament dels seus residus. Afavoreix la sostenibilitat del nostre planeta, perquè és una nova font d’energia renovable  totalment neta.

Competència

Tots els receptors elèctrics actuals utilitzen una presa de corrent elèctric. Una gran part de l’energia elèctrica que consumim prové de centrals tèrmiques i nuclears. En els darrers anys, s’intenta incrementar l’ús de fonts hidràuliques, solars i eòliques, però totes són produïdes en llocs allunyats dels punts de consum.
La nostra idea utilitza una font d’energia km 0 perquè es produeix i es consumeix en el mateix punt, per tant és un sistema cíclic, auto generable i inesgotable, quasi infinit.
Fins ara no s’ha optimitzat l’aprofitament de l’energia corporal per transformar-la en energia elèctrica, ja que l’energia «no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma».

Ganxo

"La teva escalfor és la pila!"