• Convocatòria: 2015
  • Nom equip: Astros
  • Títol projecte: Fit&Go
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: IALE SCHOOL
  • Província: València

Aplicació mòbil i web per a la planificació, control i mesura de la nostra activitat esportiva i el nostre model de nutrició.  El projecte Fit&Go va participar en el Campus Repte Emprèn 2015, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 33 projectes seleccionats en aquella convocatòria.  

Necessitat

Aquesta aplicació ens ajuda a tenir un control absolut tant del nostre exercici com de la nostra nutrició. 

L’objectiu és subministrar informació detallada a l’usuari respecte a la seva salut, plans nutricionals i plans d’exercicis, i sempre basada en procediments contrastats i revisats per professionals. 

No es tracta d’un simple mesurador de certs processos, sinó d’un control exhaustiu i detallat de totes les incidències sobre salut, exercici i nutrició que un usuari pugui necessitar.

 

Aproximació

La manera més eficaç d’arribar a l’usuari i despertar el seu interès és oferint un valor afegit a les decisions que ja té preses, com la de millorar físicament, millorar els processos de nutrició o solucionar algun problema específic dins d’aquests àmbits.  El seguiment de qualsevol procés és en línia i immediat. L’accés a la informació, tant general com d’interès específic, és lliure i les recomanacions professionals són gratuïtes.  La col•laboració amb associacions esportives, de consumidors i d’empreses del sector ens permetrà oferir ofertes específiques que seran beneficioses tant per a l’usuari com per a la pròpia empresa col•laboradora i, per descomptat, per a nosaltres, que, d’aquesta manera, aconseguirem una difusió del producte més àmplia i ràpida.  

Beneficis

Un control absolut de les activitats físiques i les dietes. Accés a informació fiable i fidedigna respecte als procediments òptims i segurs per poder aconseguir uns objectius. Disposar d’assessorament professional adequat a aquest tipus de necessitats.

Competència

Hi ha aplicacions molt simples que mesuren la despesa calòrica o les passes que fem diàriament. Hi ha aplicacions i dispositius que ens ajuden a disposar de tot aquest tipus d’informació.

Però la nostra aplicació desenvolupa i ajusta plans específics per a cada usuari per oferir-li la utilització òptima del seu temps, els seus mitjans, els seus recursos i les seves decisions.

Ganxo

"Viu, Sent, Avança Freemium"

Equip

Alumna

Tania Esparza

IALE SCHOOL

Alumna

Maria Muñoz

IALE SCHOOL

Alumna

Andrea Coronado

IALE SCHOOL

Alumne

Vicent Dolz

IALE SCHOOL

Professor/a

Professor

Antonio Sirera García

IALE SCHOOL