• Convocatòria: 2016
  • Nom equip: Neon Community
  • Títol projecte: Facility city
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: Colegio Internacional Europa
  • Província: Sevilla

Desenvolupament d'un Software que s'incorpora a les cadires de rodes per indicar a les persones amb mobilitat reduïda la ruta més accessible per traslladar-se. Aquest dispositiu informa de les distàncies, del tipus d'asfalt i de les condicions urbanístiques dels carrers així com la via més favorable.

El projecte “Facility city” participa al Campus Repte Emprèn 2016, impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

La nostra proposta cobreix les necessitats de desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda perquè els indica les vies accessibles, lliures d'obstacles per a les cadires.

És una solució molt important per a la convivència en societat i la millora de la qualitat de vida de les persones que han de desplaçar-se en cadires de rodes. Amb la nostra proposta, tractem d'eliminar les barreres físiques que es troben en els seus trajectes diaris.

Aproximació

El programari Facility city està destinat a persones amb mobilitat reduïda que es desplacen en cadires de rodes. El seu objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquestes persones a les ciutats, a través de facilitar-los la mobilitat i l'autonomia.

Proposem que el nostre producte s’ofereixi als ajuntaments de les ciutats perquè totes les persones que ho sol·licitin puguin accedir-hi. Per aquest motiu, els facilitaríem l'accés lliure del Software i aquest hauria d'estudiar la ciutat, elaborar els mapes amb les rutes més accessibles i instal·lar-ho.

Beneficis

Els beneficis del Programari Facility city són la millora de la mobilitat de les persones en cadira de rodes i la seva integració social facilitant-los els desplaçaments per la ciutat de manera autònoma.

És un programari amb un cost assequible per adaptar-se al públic al que va dirigit i que permet estalviar temps en els desplaçaments perquè ofereix la ruta més còmoda i fàcil.

Competència

Podríem considerar competència les oficines de turisme de les ciutats que poden complir la funció d'informar de les rutes més accessibles i els accessos més còmodes dels llocs turístics. I també les pàgines web amb serveis orientats a les persones discapacitades que ofereixen ajuda per exemple sobre ensenyament o alimentació.

Considerem que respecte a la competència que hem trobat, el nostre producte ofereix més informació i facilitats a les persones amb mobilitat reduïda per la integració del dispositiu a la cadira de rodes i la informació actualitzada de les rutes.

Ganxo

"Que no et posin límits"

Equip

Alumna

Alicia Gutierrez

Colegio Internacional Europa

Alumna

María Isabel Rodríguez Fuentes

Colegio Internacional Europa

Alumna

Lola de Cáceres Cantos

Colegio Internacional Europa

Alumne

Javier Vázquez Taguas-Casaño

Colegio Internacional Europa

Professor/a

Professor

José Carlos Márquez López

Colegio Internacional Europa