• Convocatòria: 2016
  • Nom equip: MULHACEN
  • Títol projecte: Pegaflash
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: IES Veleta
  • Província: Granada

Creació d'una cola elaborada a través del reciclatge del poliestirè expandit (porexpan o suro blanc), el segon material més contaminant del món, amb l'objectiu de reduir l'impacte mediambiental i afavorir la conservació del medi ambient.

El projecte “Pegaflash” participa al Campus Repte Emprèn 2016, impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Infographic

Necessitat

Durant molt de temps la cola ha estat fabricada amb poliestirè expandit (porexpan o suro blanc). Aquest producte s’utilitza normalment als embalatges i es caracteritza per generar un alt percentatge de la contaminació mediambiental al tractar-se d’un producte no biodegradable. De fet, hi ha estudis que apunten que és el segon material més contaminant del món després de les piles. Afirmen que passats 1.000 anys, la cola fabricada amb poliestirè restaria en perfecte estat, la qual cosa demostra el seu caràcter no biodegradable.

Detectat aquest fet, proposem la creació de la cola Pegaflash, un producte dirigit als centres escolars, a les institucions públiques i privades i a l'ús domèstic que promou la conservació del medi ambient.

Aproximació

L'aproximació del nostre producte als nostres clients es realitza mitjançant:

-Crear una pàgina web on explicaríem en què consisteix Pegaflash, el seu objectiu, característiques i preu.

-Repartir fulletons informatius sobre el nostre producte a les diferents escoles de la ciutat.

-Implantar un Stand als Centres Comercials de la ciutat i en les fires artesanes per fer promoció del producte.

-Repartir fulletons informatius als Centres Comercials sobre el nostre producte. Durant aquesta mateixa acció, també conscienciaríem al públic de la contaminació del porexpan i promouríem el seu reciclatge a través del nostre producte.

Beneficis

El nostre projecte es diferencia de la cola habitual en el tractament del poliestirè expandit, el principal material que compon aquest producte i que és no biodegradable. En transformar-lo en cola podem eliminar els residus de poliestirè expandit. Amb aquest tractament, Pegaflash és un producte efectiu, barat i fàcil d'usar.

Competència

Havent realitzat un estudi de la competència hem pogut comprovar que existeixen moltes companyies que venen cola. Entre elles, destaquen Pritt, Loctite, Imedio, etc.

El que diferencia el nostre producte respecte a aquestes marques és el tractament que del poliestirè expandit. Tradicionalment s'ha reciclat mitjançant la trituració de forma mecànica del material, sense aconseguir fer-lo desaparèixer. En canvi, el nostre mètode aconsegueix la seva eliminació total a través de la creació de la cola.

Ganxo

"Recicla i enganxa en un “flaix”"

Equip

Alumne

David García Rodríguez

IES Veleta

Alumne

Rubén Chaves Ibañez

IES Veleta

Alumna

Elena López Salguero

IES Veleta

Alumna

Elisa Coraima Martín Cañestro

IES Veleta

Alumna

Clara Pérez Alvarez

IES Veleta

Professor/a

Professora

Julia Ruiz Avila

IES Veleta