• Convocatòria: 2016
  • Nom equip: NEVER WAIT COMPANY
  • Títol projecte: NEVER WAIT
  • Categoria: 1er Batxillerat / Cicles Formatius Grau Mitjà
  • Centre d'investigacions: Escola Montserrat
  • Província: Barcelona

La nostra aplicació connecta els centres mèdics amb els seus pacients permetent gestionar cites, consultar el temps d'espera, realitzar valoracions i accedir a la base de dades dels serveis mèdics que ofereix. D'altra banda, el personal mèdic pot accedir a l'aplicació per conèixer les valoracions dels seus pacients, facilitar informació sobre l'historial mèdic, gestionar cites i recordatoris, entre d’altres.

El projecte “NEVER WAIT” participa al Campus Repte Emprèn 2016, impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

Never Wait és una aplicació mòbil que aporta solucions a l'àmbit sanitari privat. A través de diferents enquestes i entrevistes realitzades hem detectat un conjunt de problemes i necessitats dels usuaris de les mútues privades als quals pretenem donar resposta amb la nostra aplicació.

Hem detectat que molts pacients no recorden les hores de visita programes, creuen que existeix poca comunicació entre el pacient i el doctor, així com del tractament i el seguiment realitzat. A més, molts d'ells alerten que el temps d'espera a les consultes és molt elevat i que no disposen d'eines de valoració, element que els agradaria que s'incorporés en aquestes clíniques.

Sobre aquests problemes proposem la creació d'una aplicació dirigida a les clíniques privades i als professionals sanitaris. Considerem que actualment ha augmentat l'exigència en aquest sector, la qualitat dels serveis i els elements diferenciadors són cada vegada més valorats. Per això, proposem tornar a plantejar les estratègies de diferenciació i posicionament, identificar les necessitats dels pacients i trobar eines per oferir-los solucions.

Aproximació

NEVER WAIT és una aplicació mòbil que es dirigeix als pacients de les mútues privades i al personal sanitari per millorar la comunicació entre ells i facilitar les gestions als pacients.

Entre les accions que podran realitzar els pacients hi trobem: modificar, anul·lar visites, activar recordatoris de visites, consultar el temps d'espera, realitzar valoracions de visites i accedir al directori dels serveis mèdics. Els pacients es podran registrar creant un perfil privat per accedir a tots els serveis esmentats.

D'altra banda, el personal sanitari podrà disposar d'eines que permetin conèixer millor els seus pacients, el seu grau de satisfacció i d'aquesta forma, implementar millores. A més, podran editar o afegir l'historial, realitzar el seguiment del tractament, modificar les hores de visita o enviar recordatoris automàtics, entre d’altres.

Beneficis

NEVER WAIT aporta importants beneficis tant a les clíniques i professionals com als seus pacients. Aquesta estratègia de diferenciació pot aportar als nostres usuaris:

-Millorar el seu posicionament

-Incrementar la seva visibilitat al mercat

-Major fidelització dels pacients

-Estalvi de temps: més rapidesa per poder comunicar qualsevol incidència

-Millor organització i menys errors

-Optimització de recursos i reducció de costos

-Disposar d'eines que permetin mesurar el grau de satisfacció dels pacients

-Disposar d'informació que permeti analitzar i implementar canvis. Un objectiu a aconseguir és la cerca contínua de l'excel·lència en el servei prestat

-Millorar la comunicació i interacció amb els pacients de forma còmoda

Competència

La competencia més gran de NEVER WAIT és la comunicació tradicional que existeix entre els pacients i el personal sanitari (missatges de telèfon, correus, trucades telefòniques, etc.). Encara que també existeixen aplicacions d'altres clíniques sanitàries, com Blua de Sanitas, que permeten interactuar i dur a terme serveis o gestions concretes del servei mèdic.

NEVER WAIT es diferencia per la possibilitat d'informar del temps d'espera, de valorar el servei rebut, d'interactuar amb el pacient sobre la seva evolució de manera detallada i per la possibilitat d'utilitzar una sola aplicació per realitzar totes les gestions.

Ganxo

"You need it we do it!"

Equip

Alumna

Butaina El Berrad El Knea

Escola Montserrat

Alumna

Lily Ana Carrión Aguirre

Escola Montserrat

Alumne

David Mauro Palma

Escola Montserrat

Alumna

Evelyn Romacho Ortega

Escola Montserrat

Professor/a

Professora

M. Roser Gost Gijon

Escola Montserrat