• Convocatòria: 2017
  • Nom equip: Atalaya
  • Títol projecte: YUNEO
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: IES Galileo Galilei
  • Província: Astúries

Aplicació/joc per a mòbil o tauleta que ofereix a l’usuari opcions i consells personalitzats per millorar la seva condició física, amb els quals aprendrà hàbits de vida saludables i obtindrà recompenses. El projecte YUNEO participa en el Campus Repte Emprèn 2017, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

La primera causa de mort al món són les malalties cardiovasculars. Molts problemes de salut estan originats per una vida sedentària i una alimentació basada en aliments processats i en menjars preparats. Una societat més sana implica més qualitat de vida i un augment de l’esperança de vida; això permetria reduir la inversió en sanitat i dedicar més pressupost a altres finalitats com per exemple la investigació i l’educació.

La nostra proposta s’adreça a tothom qui vulgui millorar la seva qualitat de vida i especialment als joves, ja que fomentarà que portin a terme hàbits saludables per a tota la vida i augmentarà el seu rendiment físic i intel•lectual.

 

Aproximació

El nostre projecte consisteix en una aplicació/joc per a mòbil o tauleta personalitzable; segons les condicions de cada usuari —edat, pes, massa muscular, activitats que porta a terme, ubicació, etc.—, els oferirà diferents possibilitats, opcions i consells per millorar la seva condició física, motivant-los a assolir objectius relacionats amb el seu benestar. A través del joc l’usuari obtindrà punts que es traduiran en premis, per exemple descàrregues de música. L’aplicació serà totalment gratuïta.  

Beneficis

És una proposta alternativa a les dietes i a la medicació que permet a l’usuari aconseguir un gran objectiu: gaudir d’una bona salut. I junts aconseguirem que la preocupació per la salut i el medi ambient sigui una constant en la vida de les persones. Els usuaris prendran consciència del valor de la salut tant per a ells mateixos com per a la societat en general. Una qualitat de vida més gran passa també per una vida social més activa i per un benestar emocional i mental superior.  

Competència

Existeixen múltiples aplicacions per fer esport, totes molt professionals. També n’hi ha d’específiques per menjar sa. Però no es tracta de comptar calories ni de batre marques esportives, sinó de conscienciar la població sobre els beneficis que una bona salut té per a tothom.

La novetat que aporta la nostra proposta és que es basa en un joc amb l’objectiu d’atraure la gent jove i de formar-los en hàbits de vida saludables, basats en una alimentació sana i en la pràctica d’activitat física d’acord amb les característiques de cada usuari. Els hàbits s’adquireixen durant la infància i la joventut. Si eduquem consumidors responsables aconseguirem una societat compromesa amb el medi ambient i la salut i, en conseqüència, un planeta més sostenible.

 

Ganxo

"YUNEO: vida més sana (V+S)"

Equip

Alumna

Sara María Muñoz Llaneza

IES Galileo Galilei

Alumne

Alejandro García Mansilla

IES Galileo Galilei

Alumna

Claudia Fernández López

IES Galileo Galilei

Alumna

Vera Pérez García

IES Galileo Galilei

Alumne

Hugo Alonso Luiña

IES Galileo Galilei

Professor/a

Professora

Mª Dolores Mansilla Instillarte

IES Galileo Galilei