• Convocatòria: 2017
  • Nom equip: Max
  • Títol projecte: Controlife
  • Categoria: 1er Batxillerat / Cicles Formatius Grau Mitjà
  • Centre d'investigacions: Col·legi La Salle
  • Província: Tarragona

Aplicació per combatre l’addicció al mòbil controlant el temps de connexió i seguint un pla adaptat al perfil de l’usuari. A través del protector de pantalla es registra l’ús de l’aparell.
El projecte Controlife participa en el Campus Repte Emprèn 2017, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

La nomofòbia ─angoixa causada pel fet de no poder utilitzar el telèfon mòbil─ afecta cada vegada més els joves i els incapacita per a participar en la societat comportant-los greus problemes de salut. Recentment també s’ha estès entre els adults, i és per aquesta raó que hem cregut necessari crear Controlife. 
A la nostra societat, cada persona dedica un total de 396 minuts diaris a mirar el mòbil, cosa que equival a unes 6 hores i mitja. Si suposem que una persona dorm 8 hores al dia, això vol dir que només estem sense veure el telèfon 10 hores diàries.

 

Aproximació

Controlife és un protector de pantalla amb diferents tipus de sensors (magnètics, per contacte, temperatura, infrarojos...) vinculat a una aplicació que registra l’ús diari que es fa del mòbil i elabora un programa especial per a cada usuari amb l’objectiu de reduir-lo progressivament fins arribar a un nivell que sigui saludable.
El nostre projecte es pot fabricar per a tots els dispositius mòbils i tàctils i està destinat a totes les persones, ja siguin nens o adults.  

Beneficis

La nostra solució aporta millores en la salut de l’usuari ─postural, visual...─, a la seva capacitat d’adaptació social i al desenvolupament dels reflexos, fent que deixi de ser una persona dependent del mòbil.

Competència

Existeixen altres mètodes per controlar el temps d’ús del telèfon mòbil, i els més utilitzats són les aplicacions que mesuren el temps que una persona està connectada a una aplicació.
Controlife es diferencia d’aquestes propostes perquè ofereix un itinerari a l’usuari per reduir progressivament la seva addicció tot adaptant-se a les seves necessitats tenint en compte els factors externs. Introduïm un programa personalitzat amb les referències dels qüestionaris que ha de fer periòdicament.

 

Ganxo

"Control life, life time"

Equip

Alumna

Esther José Sabino Pérez

Col•legi La Salle

Alumna

Míriam Padrell Pérez

Col•legi La Salle

Alumne

Erik Hlushko Horzov

Col•legi La Salle

Alumne

Joan Montserrat Montero

Col•legi La Salle

Alumna

Mireia de Lapuente Roig

Col•legi La Salle

Professor/a

Professor

Juan Manuel Gallart Cano

Col•legi La Salle