• Convocatòria: 2017
  • Nom equip: Pangea
  • Títol projecte: Aira Pulita
  • Categoria: 1er Batxillerat / Cicles Formatius Grau Mitjà
  • Centre d'investigacions: Institut Gorgs
  • Província: Barcelona

Parcs per generar CO2 mitjançant estructures cilíndriques mecanitzades que contenen aigua marina per reproduir-hi microalgues. Creiem necessari un servei que purifiqui amb èxit l’aire que respirem. El projecte Aira Pulita participa en el Campus Repte Emprèn 2017, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

A causa de l’alta pol•lució d’indústries, cotxes, aires condicionats, etc., l’aire de les nostres ciutats està altament contaminat. Això provoca diversos problemes que afecten directament la nostra salut i generen un impacte negatiu en el medi ambient. Per aquests motius, creiem necessari un servei que purifiqui amb èxit l’aire que respirem.

Aproximació

El nostre projecte es basa en la creació d’estructures d’acer inoxidable d’aproximadament 4 m d’alt, amb plaques metàl•liques quadrilàteres amb moviment mecanitzat que imita el dels gira-sols (per captar el màxim d’energia solar), que contenen tubs de plàstic amb aigua marina que faciliten la reproducció de les microalgues, que capten el CO2 i produeixen l’oxigen necessari, ja que les algues són responsables del 70 % de l’oxigen total de la Terra. Crearíem parcs d’aquestes estructures seguint el model dels parcs eòlics i els col•locaríem a les principals zones industrials del país. Les algues se solen utilitzar en el camp alimentari, i la nostra pretensió és la purificació i la producció d’oxigen.  

Beneficis

Les algues produeixen més quantitat d’oxigen que les plantes terrestres, i la creació d’espais i parcs amb Aira Pulita en zones industrials netejaria l’aire de toxines i les dotaria de certa imatge de sofisticació futurista. El procés de purificació de l’aire és natural i 100 % ecològic, millorant així la qualitat de vida dels habitants propers a les zones industrials. La nostra proposta, a més de crear riquesa al país de producció, que seria Espanya, ens faria líders en innovació ambiental. Aquesta idea funcionaria perquè es podria vendre a altres països, i fins i tot es podria implantar com a mesura pal•liativa als països membres de l’ONU, de la CEE, etc. per complir les exigències ambientals.  

Competència

La necessitat d’aire net s’ha intentat cobrir durant dècades limitant, mitjançant acords i sancions internacionals, les emissions de carboni, metà i CO2, ideant filtres per a les xemeneies de les fàbriques, etc. Però en un món cada vegada més industrialitzat i globalitzat, aquestes solucions sembla que no han donat resultat. 

La nostra competència es basa en els arbres i les zones verdes proporcionades pels ajuntaments a les zones urbanes. També són competència les empreses que comercialitzen filtres de toxines per a les fàbriques i purificadors d’aire interiors, o empreses com Kaier New Materials, que ha creat una pintura que fa la fotosíntesi; Daan Roosegaarde, que ha dissenyat una torre purificadora instal•lada a Holanda, i Urban Algae Folly, la que seria la nostra competència directa, si bé ni el producte ni la manera d’aplicar-lo són iguals al nostre. 

 

Ganxo

"AIRA PULITA, LA TEVA FAMÍLIA RESPIRA TRANQUIL•LA"

Equip

Alumna

Judith Lopera González

Institut Gorgs

Alumna

Lidia Rodríguez Pérez

Institut Gorgs

Alumna

Maria Roca López

Institut Gorgs

Alumna

Laura Miranda Nebrera

Institut Gorgs

Professor/a

Professora

Carme Pascual España

Institut Gorgs