• Convocatòria: 2017
  • Nom equip: COLMUSIC
  • Títol projecte: COLMUSIC
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: Col·legi Claret
  • Província: Barcelona

Aplicació que utilitza la música com a sistema d’aprenentatge; l’usuari selecciona una cançó i l’aplicació posa la melodia a un text. El projecte ColMusic participa en el Campus Repte Emprèn 2017, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Infographic

Necessitat

Més del 20 % del infants espanyols tenen problemes a l’hora d’estudiar, la majoria dels quals per trastorns de memòria seqüencial (TDAH i dislèxia). Sense treballar amb la memòria simultània, o el que és el mateix, sense l’ajuda de música o de dibuixos, aquests alumnes no poden retenir la informació ni a curt ni a llarg terminis. Sabem que el 40 % del fracàs escolar és degut a aquesta causa i és necessari trobar-hi solucions. La nostra aplicació facilitarà la vida d’aquests estudiants de manera significativa i, per tant, reduirà el fracàs escolar.

Aproximació

ColMusic és una aplicació que permet transformar les lliçons que s’hagin d’estudiar en cançons per poder memoritzar els apunts fàcilment. L’usuari selecciona una cançó que li agradi i l’aplicació posa el ritme de la melodia seleccionada al text introduït. L’aplicació utilitza la música com a sistema d’aprenentatge i creiem que és una manera original d’estudiar el temari d’un examen.

Beneficis

El benefici principal de ColMusic és que facilita estudiar als alumnes, sobretot a l’alumnat amb trastorns de memòria seqüencial. Però, a més, ColMusic té un altre benefici: aquest projecte podrà disminuir el percentatge de fracàs o abandonament escolars, ja que en molts casos aquests fets estan relacionats amb persones que presenten aquest dèficit.  

Competència

Actualment hi ha cançons simples i conegudes que ajuden a l’aprenentatge (cançó de les taules de multiplicar, cançó de l’abecedari...). També hi ha diferents editorials i programes que treballen la memòria d’una manera visual (Yalde, Glifing i Binding). No obstant això, cap d’aquests programes treballa el camp auditiu, i visualment no poden comunicar algunes informacions que sí que es transmeten mitjançant el sentit de l’oïda.

Ganxo

"CulMusic, memoritza amb la teva música"

Equip

Alumna

Júlia Álvarez Serra

Col•legi Claret

Alumne

Joan Albuixech Morell

Col•legi Claret

Alumna

Sara Ruiz Chifoni

Col•legi Claret

Alumna

Paula Barneo Rodríguez

Col•legi Claret

Alumne

Pablo Castro Castrechini

Col•legi Claret

Professor/a

Professora

Mercè Fitó Poch

Col•legi Claret