• Convocatòria: 2018
  • Nom equip: ASES
  • Títol projecte: ASES
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
  • Província: Barcelona

App que, a través d'un dispositiu de control gestual integrat al mòbil, permet eliminar les barreres comunicatives als sords. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2018, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

Vam detectar una necessitat en les persones amb discapacitat auditiva, ja que només el 0,1% de la població de la Unió Europea parla el llenguatge de signes. En relació amb el món laboral, només el 12% del total de sords espanyols té un contracte de treball, percentatge molt baix si tenim en compte que molts d'ells són persones en edat de treballar.

Algunes institucions com la Fundació Vodafone estan treballant per millorar l'accessibilitat de les persones sordes en tots els àmbits, promovent el desenvolupament de projectes que milloren la seva qualitat de vida i la de les seves famílies i garantint-los una comunicació sense barreres.

Per aquest motiu proposem ASES, app que serà de gran ajuda a aquest col·lectiu que té dificultats en la seva vida diària.

Utilitzarem una tecnologia actual, un dispositiu de control gestual integrat al mòbil capaç de capturar amb una precisió enorme els moviments de les mans; aquesta tecnologia s'utilitza actualment en videojocs o realitat virtual.

Aproximació

Vam analitzar la dificultat que suposa a una persona sorda poder-se comunicar en el seu entorn (amics, família, escola, treball, serveis), per aquest motiu ASES permetrà a aquest col·lectiu comunicar-se amb qualsevol altra persona de manera fàcil i ràpida. Es detectaran i interpretaran els moviments del llenguatge de signes que el sord realitzarà davant de la càmera del seu telèfon intel·ligent i l’aplicació els reproduirà en format escrit a la pantalla del mòbil. No es necessiten guants especials, ja que capta el moviment en un espai tridimensional. També tindrà un ús invers: un missatge d'àudio es traduirà i es mostrarà en el llenguatge de signes (mitjançant un avatar) o en format escrit (el sord podrà llegir-lo). Aquest sistema és un model de reconeixement de veu i intel·ligència artificial que permet passar un àudio a text, buscant entre més de cent milions d'exemples que han estat gravats anteriorment; aquesta eina ja es comercialitza, de manera que la incorporarem a la nostra app.

Beneficis

La nostra app suposa un avenç social i tecnològic molt important dins el col·lectiu dels sords, ja que permetrem la comunicació entre aquest grup de persones i qualsevol altre individu, sense haver d’utilitzar llapis i paper. Serà una eina d'ús diari, senzilla i molt útil, amb la qual les persones sordes podran exercir tasques que abans no podien fer soles, com anar a comprar, anar al metge, preguntar quelcom a un policia, etc. Però també serà de gran ajuda en l'àmbit laboral, permetent desenvolupar una carrera professional activa sense discriminacions. Destaquem que l'app permetrà a aquest col·lectiu viure de manera autònoma, facilitant la vida també als seus familiars i entorn.

Competència

Nosaltres no tindrem competència, ja que és un producte totalment innovador.

Algunes empreses comercialitzen aplicacions que disposen de diccionaris escrits que tradueixen l'idioma de signes al català, castellà o qualsevol altre idioma seleccionat, però nosaltres destacarem al mercat perquè les persones sordes es podran comunicar directament amb altres que no sàpiguen el seu idioma amb un mòbil i la nostra app descarregada per a IOS o Android.

La nostra proposta permet a les persones amb aquesta discapacitat tenir una vida totalment autònoma i sense barreres comunicatives.

Ganxo

"Think different, think ASES"

Equip

Alumna

Polina Shcherbakova

Institut Escola del Treball

Alumne

Lamine Cisse

Institut Escola del Treball

Alumne

Mohamed El Mihaoubes

Institut Escola del Treball

Alumna

Marta Requejo

Institut Escola del Treball

Alumne

Marçal Cuenca

Institut Escola del Treball

Professor/a

Professora

Eva Tapia

Institut Escola del Treball