• Convocatòria: 2018
  • Nom equip: NazaBot
  • Títol projecte: LA SEQUÍA ES COSA DE TODOS
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: COLEGIO NAZARET-OPORTO
  • Província: Madrid

Recollida i aprofitament de l'aigua de pluja (per omplir el dipòsit del vàter). Aixeta intel·ligent que recircula l'aigua fins que està calenta. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2018, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria. 

Necessitat

Als països desenvolupats, aquest fet unit al canvi climàtic i l'avanç de la desertificació fan imprescindible el desenvolupament de solucions noves i creatives. En aquests països, l'ús de sistemes de recollida i aprofitament d'aigües pluvials ha estat essencialment minoritari fins fa molt poc temps.

Des d'un punt de vista local, més proper, detectem com a problema principal l’ESCASSETAT D'AIGUA COM A RECURS VITAL.

Això és una conseqüència directa del CANVI CLIMÀTIC. La competència per l'aigua augmentarà en les pròximes dècades perquè:

-               Els rius s'assequen.

-               Els aqüífers subterranis baixen de nivell.

-               Els ecosistemes basats en l'aigua es degraden ràpidament.

Hi ha una important PETJADA ECOLÒGICA que hem de gestionar.

Aproximació

La nostra solució es basa en la recollida i aprofitament d'aigua de pluja per a activitats d'higiene personal i neteja de la llar per, més tard, reutilitzar aquesta aigua en l'ompliment del dipòsit del vàter. A més, hem dissenyat una aixeta intel·ligent amb la qual s'aconsegueix recircular l'aigua fins que arriba a la temperatura desitjada. També hem muntat una maqueta funcionant basada en l'ús d'una placa d’Arduino i un sistema de sensors i vàlvules per al control de l'aigua en una casa que, a més, aprofitaria la generació distribuïda i estaria integrada en una smart city. La solució està dissenyada per a qualsevol ciutadà concienciat amb la cura del medi ambient. En els propers anys aquesta gestió intel·ligent dels recursos serà vital per a tots els ciutadans del món.

Beneficis

Nuestra propuesta consiste en: -        La construcción de una CASA SOSTENIBLE integrada en una SMART CITY que aprovecha la GENERACIÓN DISTRIBUIDA, a la vez que utiliza el agua pluvial, reutiliza el agua del lavabo y la ducha y utiliza grifos inteligentes. Tras realizar encuestas para medir el tamaño de la HUELLA ECOLÓGICA en relación con el AGUA, nos dimos cuenta de que lo importante era la formación/educación desde edades tempranas, por lo que diseñamos: -        flyers -        dosieres -        un juego en Scratch -        charlas formativas para los alumnos de Primaria Estamos en contacto con ingenieros y administraciones locales para estudiar la viabilidad real del proyecto y por ahora el feedback es bueno.

Competència

La pluviositat mitjana anual a Espanya és d'aprox. 200- 650mm/m2. L'aigua de pluja és tova, lleugerament àcida i té poca olor i sabor (dades corroborades amb una anàlisi realitzada a principis de gener amb aigua de pluja recollida a Madrid).

Hi ha multitud d'aplicacions diàries que no requereixen la qualitat de l'aigua potable i per a les quals l'aigua de pluja és una alternativa eficaç i adequada: dipòsits de vàters, rentat de la roba, reg, neteja... Aplicant aquestes mesures es pot reduir fins al 40 % el consum d'aigua a les nostres llars.

Encara que hi ha persones que disposen de sistemes casolans que els permeten reciclar l'aigua de pluja per a ús domèstic, la nostra idea és que les cases disposin d’un sistema incorporat que permeti recollir l'aigua de pluja sense problemes i que per LLEI (hem escrit una carta als diferents ajuntaments perquè es dugui a terme) sigui d'obligat compliment per als constructors, de manera que en edificar els nous habitatges ja ho facin amb aquesta tecnologia.

Ganxo

"Tendim a construir smart cities, és a dir, ciutats intel•ligents amb dispositius cada vegada més INTEL•LIGENTS, però serem capaços de ser prou INTEL•LIGENTS per gestionar-les?"

Equip

Alumna

Isabel García

Colegio Nazaret-Oporto

Alumna

Elena Melero

Colegio Nazaret-Oporto

Alumna

María Rodríguez

Colegio Nazaret-Oporto

Alumna

Silvia Pascual

Colegio Nazaret-Oporto

Professor/a

Professora

Agustina Navarro

Colegio Nazaret-Oporto