• Convocatòria: 2018
  • Nom equip: Los Forestales
  • Títol projecte: FORALARM
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MARTÍ SOROLLA II
  • Província: Valencia

Dispositiu que pretén que els incendis no s'arribin a produir per així evitar la pèrdua de terreny. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2018, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

Foralarm és un aparell que s'introdueix a la terra dels boscos per detectar pujades de temperatura, prevenir incendis i evitar que es perdin hectàrees de terreny avisant els equips d'emergència per radiosenyal. Aquest producte es recarrega amb energia solar amb una petita placa que capta les emissions de llum i les transforma en energia, i quan detecta pujades de temperatura poc freqüents avisa els responsables del municipi més proper al dispositiu perquè es comuniquin tant amb els bombers com amb la policia.

Aquest dispositiu té un abast d'unes 500 hectàrees, per la qual cosa cada municipi pot disposar de tots els que li convinguin; però també està pensat per als pagesos que tenen terrenys grans dels quals en depèn la seva economia.

Aproximació

La idea principal d'aquest producte i la més important és evitar incendis per reduir la contaminació de la capa d'ozó i, per tant, minimitzar en bona mesura el canvi climàtic, ja que la gran majoria dels gasos expulsats en incendis forestals s'acumulen a l'atmosfera; per això, aquest aparell no s’ha creat només amb ànim de lucre, sinó que també pretén evitar problemes ambientals, com per exemple que la terra esdevingui estèril i que aquesta no permeti que l'aigua penetri en el seu interior. Amb això també reduiríem el cost econòmic que suposen els incendis forestals. Crearem una patent perquè el nostre producte sigui únic i per poder-lo desenvolupar amb més calma, millorant cada detall del sistema i calculant un preu no gaire elevat perquè estigui a l'abast de tothom, ja que el seu objectiu és prevenir desgràcies; però, alhora, ha de ser un sistema molt modern i eficaç, és a dir, que produeixi l'efecte esperat.

Beneficis

El benefici principal que Foralarm aporta al medi ambient és evitar que es cremin els boscos, ja que els arbres constitueixen una tecnologia natural sorprenent i, en ser un magatzem de carboni, també ajuden les persones i els animals. Un altre dels beneficis d'aquest aparell és la reducció de la contaminació i, per tant, dels problemes derivats del el canvi climàtic. Quant a la sostenibilitat econòmica, hem de tenir en compte que aquest producte ajudaria a potenciar-la, perquè deixaríem de gastar molts diners per apagar incendis, ja que els mitjans que s'utilitzen (transport dels bombers…) són molt costosos.

Competència

El seu preu pot ser realment competitiu, ja que és relativament senzill i molt barat de produir, i de llarga durada. Se’n podrien vendre moltes unitats sense dificultat i això generaria beneficis elevats, tant per a nosaltres com per als compradors.

Malgrat que la nostra idea és bona i no s'ha desenvolupat fins ara, pensem que té diversos competidors. Un dels principals és el tallafocs, franja ampla de terreny que es deixa sense vegetació en un bosc o camp de conreu per impedir que s’hi propagui el foc en cas d'incendi. Malgrat això, no és exactament un competidor, ja que els tallafocs estan pensats perquè, quan hi ha un incendi, el foc no es propagui cap a les zones habitades, mentre que Foralarm està pensat perquè el foc no s’arribi a originar.

Aquest invent suposa un gran avenç.

Ganxo

"AMB FORALARM, ELS NOSTRES BOSCOS SOBREVIURAN!"

Equip

Alumne

Lucas Orihuela

Centro de Educación Secundaria Martí Sorolla II

Alumna

Mireya Angón

Centro de Educación Secundaria Martí Sorolla II

Alumne

Pablo Pastor

Centro de Educación Secundaria Martí Sorolla II

Alumna

María Isern

Centro de Educación Secundaria Martí Sorolla II

Professor/a

Professor

Luís Garcia

Centro de Educación Secundaria Martí Sorolla II