• Convocatòria: 2018
  • Nom equip: Our Future
  • Títol projecte: OUR FUTURE
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: COL•LEGI TECLA SALA
  • Província: Barcelona

OUR FUTURE és una web/app que vol donar servei a les persones que volen estudiar i encaminar el seu futur professional. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2018, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

-        Solucionem la inseguretat dels estudiants, els ajudem a trobar experiències similars per sentir-s’hi identificats i a trobar alternatives.

-        El nostre perfil de client és un estudiant indecís.

-        La nostra proposta pot ajudar a aconseguir una societat més intel·ligent, amb estudis superiors i amb futurs formats més estables i repensats.

Aproximació

-        Oferim un suport digital en forma d'aplicació i de web que serveixi per encaminar els joves de la manera més adient per a ells. -        La nostra solució respon específicament a un problema: oferim els recursos necessaris perquè els joves puguin orientar-se i decidir amb més seguretat i coneixements els estudis a realitzar. -        La nostra idea és única pel format de la nostra aplicació o web, i volem confeccionar-la en diferents pantalles, tipus videojoc.

Beneficis

-        Els beneficis que aporta la nostra proposta són la presa de decisió mitjançant consells previs, la informació dels nostres socis (dades qualitatives) i tots els tests que oferim. -        Fins ara, la solució que s'ha donat a aquest problema ha estat l'atenció d'orientadors o psicòlegs. A nosaltres aquesta idea ens sembla antiquada i creiem que la nostra proposta pot ser molt més efectiva i aconsellable per a molts estudiants que es troben indecisos.

Competència

-        La nostra competència és la solució que fins ara s'ha donat a aquest problema, és a dir, l'assessorament de professionals.

-        Aquesta competència ha tingut èxit perquè no s'ha proposat cap altra alternativa.

-        La nostra proposta és molt més innovadora perquè, a part de crear una xarxa social amb experiències estudiantils compartides, la web inclou un repertori de tests que encaminen l’usuari a les seves preferències.

-        La nostra solució pot ser més valorada perquè la funció del nostre projecte no és només resoldre uns tests de preferències, sinó també que els joves es posin en contacte entre ells per conèixer experiències enriquidores.

Ganxo

"El teu futur no està acabat, nosaltres te’l mostrarem"

Equip

Alumna

Milena Lizaso

Col·legi Tecla Sala

Alumna

Clara Lizaso

Col·legi Tecla Sala

Alumna

Sara López

Col·legi Tecla Sala

Alumna

Andrea Pérez

Col·legi Tecla Sala

Alumna

Nerea Hidalgo

Col·legi Tecla Sala

Professor/a

Professor

Antoni Guirao

Col·legi Tecla Sala