• Convocatòria: 2018
  • Nom equip: Maic
  • Títol projecte: GREEN BREATH
  • Categoria: 1er Batxillerat / Cicles Formatius Grau Mitjà
  • Centre d'investigacions: SALESIANS SANT ÀNGEL
  • Província: Barcelona

Polsera que informa sobre el nivell de pol·lució de l'aire. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2018, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

Actualment depenem en gran mesura de la indústria, però aquest sector té uns efectes negatius que repercuteixen en la salut de les persones que es troben en contacte directe amb la contaminació que genera. Amb el nostre producte, la polsera Green Breath, aconseguim prevenir malalties respiratòries, ja que detecta els nivells de contaminació de l’aire mitjançant uns sensors mediambientals que porta incorporats. A més, col·labora en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU de l’acció pel clima i la vida d’ecosistemes terrestres, entre altres.

Aproximació

Estem comercialitzant aquestes polseres en països amb un grau de pol·lució molt elevat, centrant-nos en ciutats molt poblades i amb una forta industrialització. Aquest producte satisfà la necessitat de les persones de saber el  nivell de contaminació de l’aire per tal de prendre mesures de protecció tals com mascaretes. En detectar certs nivells de determinats gasos, la polsera emet una vibració que informa l’usuari quan l’estat de l’aire comença a ser perillós, variant la vibració segons el grau de qualitat de l’aire. Hem observat que la població només pren mesures quan la pol·lució és extrema, i amb el nostre producte els donem l’oportunitat de protegir-se d’aquests gasos perjudicials independentment del nivell de risc que hi hagi. La nostra empresa posa l’accent en el gasos especialment perillosos com els següents: diòxid de carboni, diòxid de sofre, clorofluorocarbonis (CFC), cianur, monòxid de carboni i metà, entre altres.

Beneficis

Els usuaris del nostre avenç tecnològic podran saber abans que altres persones la qualitat de l’aire que estan respirant i, per tant, evitar malalties respiratòries. Amb la prevenció anticipada podran prendre mesures adequades al nivell de pol·lució detectada. Les nostres polseres són econòmiques i pràctiques, disponibles en diversos models, tenen una llarga vida efectiva i són reutilitzables. Com a empresa especialment preocupada per la situació mediambiental, hem decidit instal·lar diversos punts de recollida de polseres que ja no serveixin a les ciutats més afectades per la contaminació de l’aire per poder reutilitzar els seus components.

Competència

Els aparells actuals de mesura de la pol·lució són massa grans per utilitzar-los personalment. També hem observat que accedir a la informació sobre la contaminació de l’aire és complicat, ja que es dona per zones, però els viatgers no solen tenir accés a aquesta informació. Per tant, un sensor individual pot millorar l’accés personal a aquest tipus d’informació quan calgui.

El nostre competidor més proper és una empresa anomenada Chemisense, creada per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), que incorpora un dispositiu portable d’anàlisis de la quantitat de contaminació de l’aire per a persones amb asma. No obstant, encara estan creant prototips i no han desenvolupat el producte inicial. La nostra empresa, en canvi, ofereix la polsera per a tot tipus de persones i treballa per evitar potencials problemes respiratoris. 

Ganxo

"For a safer air, for a fresher breath, for a better life"

Equip

Alumna

Cèlia Burrel

Salesians Sant Àngel

Alumna

Aida Varela

Salesians Sant Àngel

Alumna

María Luisa Fernández

Salesians Sant Àngel

Professor/a

Professora

Montse Llorens

Salesians Sant Àngel