• Convocatòria: 2018
  • Nom equip: Fingerlock
  • Títol projecte: FINGERLOCKS
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: COLEGIO SEK-CIUDALCAMPO
  • Província: Madrid

FINGERLOCKS és la solució tecnològica i maker per als armariets dels alumnes de centres escolars. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2018, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

Els armariets dels col·legis i instituts de tot el món sempre són una font de problemes: alumnes que perden la clau, panys o cadenats que es trenquen per robar-los... D’altra banda, molts dels treballs que els alumnes realitzen a l’escola o institut són avorrits i no els criden l’atenció i, per si això fos poc, cada vegada són menys els estudiants (nois i noies) que volen dedicar el seu temps a les habilitats STEAM, tan necessàries per al futur de la nostra societat.

Amb Fingerlocks aquests dos problemes s’han acabat. Els armariets s’obriran tan sols amb les empremtes digitals dels alumnes i, el que és més important, amb un dispositiu que podran fabricar-se ells mateixos a la classe de tecnologia, amb les últimes novetats en programació i cultura maker i desenvolupar les habilitats STEAM en alumnes de tot el món.

Aproximació

Els nostres clients són els centres escolars i instituts públics i privats d’ESO i batxillerat que ofereixen obligatòriament l’assignatura de tecnologia dins del seu currículum. Per aquest motiu hem creat un lot compost per una placa d’Arduino i altres components plàstics senzills que serveixen per desenvolupar un dispositiu que obre un pany digital. S’acompanya d’una adreça web on s’explica pas a pas el projecte perquè els alumnes puguin fer-lo de manera fàcil i senzilla. El lot, de preu molt assequible, es pot incloure dins del paquet de llibres que els estudiants compren a principi de curs. És individual i conté components bàsics que podran utilitzar junt amb materials comuns que, de passada, es reciclaran.

Beneficis

Els alumnes que utilitzin aquest lot desenvoluparan un projecte d’ús real en la seva vida quotidiana; d’aquesta manera augmentarà la seva implicació en el projecte i la seva motivació per aprendre algunes habilitats molt necessàries per al futur com la programació o el disseny i també desenvolupar la seva creativitat. Permet als professors oferir una manera de connectar l’aprenentatge del centre educatiu amb el món real; és a dir, els seus alumnes podran posar en pràctica en el seu dia a dia el que aprenguin a l’aula. Fingerlocks permetrà a estudiants d’ESO i batxillerat sentir la satisfacció que produeix solucionar un problema amb una cosa que han creat ells mateixos, fomentarà la col·laboració entre ells i, al mateix temps, impedirà que els obrin els armariets fàcilment. No es pot demanar més!

Competència

En aquests moments hi ha alguns lots al mercat que serveixen per desenvolupar projectes, però en ocasions o són molt senzills o molt complicats, i no sempre es relacionen directament amb el que els alumnes necessiten per a la seva vida diària. D’altra banda, són cars perquè inclouen moltes possibilitats d’ús.

El nostre producte està especialment dissenyat per a alumnes i per alumnes i això fa que sigui més atractiu per als estudiants. A més, el suport de la pàgina web, en la qual poden seguir pas a pas el disseny i la fabricació del dispositiu, els ofereix la possibilitat d’aprendre de manera autònoma.

Ganxo

"Deixa empremta, crea i dissenya i tingues cura del teu món amb FINGERLOCKS"

Equip

Alumne

Rafael Del Río Alfonso

Colegio Sek-Ciudalcampo

Alumne

Dean Treiband

Colegio Sek-Ciudalcampo

Alumne

Koen Geelen Alonso

Colegio Sek-Ciudalcampo

Alumne

Alejandro Sancho Pechín

Colegio Sek-Ciudalcampo

Professor/a

Professora

Mercedes Redondo

Colegio Sek-Ciudalcampo