• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: Los iluminados
  • Títol projecte: RUBBISH CARD
  • Categoria: 1er Batxillerat / Cicles Formatius Grau Mitjà
  • Centre d'investigacions: IES "FRANCISCO DE LOS RÍOS"
  • Província: Andalusia

El projecte consisteix a crear unes targetes amb un xip que detecten quan els alumnes reciclen els residus. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

El problema que intenta solucionar el nostre projecte consisteix a recollir les escombraries que queden a terra després de l'esbarjo. Aquest projecte estarà dedicat als estudiants de qualsevol etapa.
Amb això volem aconseguir la col·laboració dels alumnes en el reciclatge per a evitar la contaminació, i així estalviar personal de neteja. El cost de les targetes es cobrirà amb els beneficis que suposa tenir menys contaminació i el fet que els alumnes aprendran a reciclar tant a l'institut, com a casa seva i al carrer. Els estudiants, a canvi, obtindrien punts que al final de cada trimestre podran bescanviar per una millora de les seves qualificacions.

Aproximació

La nostra solució és intentar millorar la contaminació als instituts i després portar-ho a escala mundial. El nostre objectiu amb el projecte és crear unes targetes que continguin un xip i unes papereres amb una ranura, en les quals s'insereixi la targeta, reconeguin la persona i la premien amb punts en les competències socials i cíviques. D'aquesta manera donarem satisfacció als estudiants millorant les seves qualificacions. Intentarem crear les targetes a classe d'informàtica i d'empresarials perquè el nostre projecte tiri endavant. Creiem que amb aquest projecte els nens començarien a reciclar amb 12 anys i això ho traslladarien a la seva vida quotidiana, de manera que el dia de demà tots reciclarien en haver-ho convertit en rutina.

Beneficis

Els beneficis produits per de la nostra idea són reciclar i contribuir a tenir cura del medi ambient, tot evitant que hi hagi contaminació i protegint la capa d'ozó. Un altre benefici és que els nois i noies a llarg termini aprenguin a reciclar i conservar bé el planeta, fins arribar a un punt en què tota la població es conscienciï dels danys que pot causar la contaminació. També usarem materials que no contaminen, com per exemple components biodegradables per a crear les targetes.

Competència

La competència que tenim en aquest camp és que, actualment, hi ha la possibilitat de reciclar les escombraries dels col·legis per a evitar la contaminació, i el menjar que els sobra als nens deixar-lo en un contenidor per a oferir-lo a gent amb animals i amb problemes de diners, perquè la donin als seus animals. No tenim una altra competència a part d'això que hem anomenat anteriorment, ja que no hi ha cap empresa o treball similar al nostre projecte.
La solució que li donem a aquestes targetes amb xip és que els estudiants se sentin millor fent un bé pel planeta, i a canvi rebin punts en les competències socials i cíviques per a millorar les seves qualificacions.

Ganxo

"Si fas servir la targeta, canviaràs el planeta."