• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: Viriatos
  • Títol projecte: SIRBO+
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: SEMINARIO MENOR "SAN ATILANO"
  • Província: Castella i Lleó

Sirbo+ és un sistema de gestió intel·ligent de residus orgànics procedents de la llar. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

La producció de residus orgànics a les ciutats creix de manera exponencial, i els contenidors actuals no permeten un reciclatge adequat ni un ús segur i còmode per part dels usuaris. A més, la recollida dels contenidors per part de les empreses no està optimitzada i no sempre es recicla de manera efectiva i responsable.
Sirbo+ vol cuidar el medi ambient i els seus usuaris directes són els habitants de les zones on s'instal·la el projecte. Particularment està pensat per a zones urbanes amb una alta densitat de població.
La sensibilitat ecològica resulta decisiva per a la humanitat perquè la qualitat de vida depèn d'un hàbitat ben tractat i que siguem capaços de fer sostenibles els nuclis urbans. Sirbo+ també és una eina pedagògica que permetrà l'educació dels ciutadans, perquè planteja una sèrie de mesures que permetran entendre la necessitat d'un bon tractament dels residus i de la seva correcta separació per millorar el seu reciclatge.

Aproximació

Sirbo+ és un nou model de contenidor d'escombraries. Requereix identificació prèvia, mitjançant un sistema d'empremta, que permet la seva obertura per a dipositar-hi els residus de manera fàcil i segura. Gràcies a uns sensors reconeix si hi ha productes no orgànics i identifica al responsable el qual, si resulta reincident, pot ser sancionat per l'autoritat municipal. Amb una cinta transportadora les escombraries són situades en el compartiment corresponent, optimitzant l'espai i tancant hermèticament les càpsules per evitar olors. Quan el contenidor està ple avisa la central perquè el camió reculli els residus i els traslladi a la planta. Funciona amb bateries recarregables pel mateix camió. Sirbo+ requereix d'una inversió inicial per a la substitució de contenidors i una campanya explicativa en la zona. Amb el temps s'optaria a la sostenibilitat econòmica, perquè facilita una millor separació de residus i un tractament més ràpid d'aquests.

Beneficis

Només es recicla un 25% dels residus domèstics. Estem a la cua d'Europa en aquest tema. Creiem que, entre altres raons, és perquè el model convencional de contenidor d'escombraries no és funcional: admet tota mena de residus, presenta dificultats d'ús, no optimitza l'espai, genera mala olor, la recollida és poc eficient i no possibilita el reciclatge selectiu. Apostem per un ús responsable dels residus, generant hàbits de reciclatge en detectar si les escombraries dipositades són les que corresponen. Ofereix un punt d'entrada dels residus més còmode i la cinta transportadora assegura que s'aprofiten tots els seus compartiments del contenidor, que una vegada plens, queden hermèticament segellats per a evitar les olors. El nostre projecte optimitza la recollida en disposar d'un sensor que avisa la central, educa mediambientalment a la població, en exigir-li un tractament adequat dels residus i fer-la responsable de la mala gestió, i accelera els seus processos de tractament en planta. 

Competència

No hi ha solucions eficaces per al problema que plantegem. Al nord d'Europa s'ha iniciat una política de tolerància 0 contra els qui utilitzen indiscriminadament el contenidor. Fins i tot les bosses costen diners i només es poden utilitzar les oficials. La brossa és un material que ha de ser ben gestionat i que pot generar riquesa, per això volem introduir aquí un nou model de tractament dels residus, que obligui els usuaris a assumir responsabilitats a l'hora de tractar-los. Si es recicla bé reduirem notablement la producció d'escombraries orgàniques. Hi ha possibilitat des de Sirbo+ d'obtenir molta informació i d'aplicar mesures fiscals que bonifiquin als qui menys escombraries produeixen i viceversa. No podem mantenir un ús indiscriminat del contenidor i hem de generar una cultura mediambiental que permeti la sostenibilitat de les zones urbanes més poblades. SIRBO+ és el primer pas cap al tracte racional dels residus i obre infinites possibilitats de futur.

Ganxo

"Sirbo+ és el primer pas cap a un model de gestió dels residus més modern, eficient i sostenible. Els seus efectes immediats seran evidents en l'entorn i permetran millorar la qualitat de vida."