• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: MITA
  • Títol projecte: MITA
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: INSTITUT ESCOLA "MARE DE DÉU DEL PORTAL"
  • Província: Catalunya

Projecte ideat per 3rESO a fi de millorar l'economia de la zona i donar a conèixer els productes comarcals mitjançant un e-catàleg. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

El projecte How can we sell local products abroad es crea després d'un període de reflexió sobre l'economia de la comarca i les seves necessitats de desenvolupament.
La Terra Alta, amb una població de 12.000 habitants, és una zona rural allunyada de les grans ciutats i indústries que té com a principal activitat l'agricultura amb cultius com el vi, l'oli d'oliva, les ametlles, la fruita, l'oliva, etc. La comarca té una població envellida a causa de la poca oferta de treball, i per aquesta raó molts joves opten per marxar cap als principals nuclis urbans del país. Es pretén potenciar que més joves emprenguin un negoci i es quedin.
Després d'una reflexió amb l'alumnat, s'arriba a la conclusió que hi ha una necessitat real d'impulsar una millora de l'economia de la zona. Amb el projecte, veiem la possibilitat de provocar un impacte positiu a tot el territori i a la comunitat de persones que viuen i treballen de l'agricultura i prevenir, així, el despoblament de la comarca.

Aproximació

La solució proposada és la creació d’una cooperativa d’alumnes que tingui com a objectiu fer la promoció de productes comarcals a l’exterior. Es crea la cooperativa, anomenada MITA (Made In Terra Alta) amb un capital mínim inicial, la redacció dels estatuts i l’establiment de les diverses funcions i els principals càrrecs. 
S’acorda buscar proveïdors de la comarca posant especial interès en la cerca de productes ecològics respectuosos amb el medi ambient. El producte final per fer difusió i venta d’aquests productes és la realització d’un e-catàleg. Un aspecte rellevant és el fet que no té format paper sinó que es difondrà on-line en format digital (QR) per tal de contribuir a la cura del medi ambient i a la sostenibilitat.
La cooperativa d’alumnes ha dissenyat un catàleg amb productes comarcals i els ofereix a altres centres (també centres estrangers amb qui realitzem programes Erasmus), famílies, fires, etc. S’acorda que un 10% dels guanys de les ventes es destinin a la ONG Open Arms.

Beneficis

La voluntat és que els principals beneficiaris siguin la mateixa  gent de la Terra Alta, que viu del conreu de productes del camp i de béns produïts a partir d’aquestes primeres matèries. Amb el projecte es pretén lluitar contra el despoblament de la comarca afavorint la seva revitalització econòmica que permeti fomentar i consolidar les empreses familiars existents.  La proposta vol posar en valor els productes de la zona, donar-los a conèixer en altres mercats i permetre crear una eina gràfica de difusió i publicitat.
A més, l’alumnat desenvoluparà les seves destreses i capacitats emprenedores i cercarà les millors eines digitals per fer un catàleg atractiu i innovador que permeti donar a conèixer aquests productes, fins ara només coneguts a la mateixa zona. El projecte afavorirà també la integració i el coneixement de la realitat social i econòmica que els envolta. Ells podran ser els motors de canvi perquè la comarca es revitalitzi i es doni a conèixer a l'exterior.

Competència

Tot i existir cooperatives locals, la iniciativa de l'alumnat és innovadora, ja que vol representar una plataforma divulgadora de productes de diversos proveïdors de la zona. Ara cada productor fa promoció i publicitat dels seus propis productes individualment i en format paper, però no existeix, encara, cap plataforma que, de forma coordinada, difongui productes de diversos productors alhora. És original que l'alumnat inclogui en el seu e-catàleg els productes explicats en diferents llengües per arribar a més destinataris. Fins ara, es ven localment i només es publicita amb una llengua. Amb l'ús del castellà i l'anglès, la difusió serà major. A més, actualment, la gent compra virtualment per mitjà de canals digitals, mòbil, etc. Amb un e-catàleg, l'usuari pot adquirir productes directament sense desplaçar-se i de diferents proveïdors.
El principal avantatge és la utilització d'una eina digital de publicitat en diferents idiomes que és sostenible i que evita el consum de paper.

Ganxo

"Amb el repte How can we sell local products abroad, l’objectiu és fer promoció on-line plurilingüe de productes comarcals per afavorir l’economia de la Terra Alta i evitar, així, el seu despoblament."