• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: Team1Monreal
  • Títol projecte: DYNAMIC CHARGER
  • Categoria: 2on Batxillerat
  • Centre d'investigacions: IES "SALVADOR VICTORIA"
  • Província: Aragó

El projecte consisteix en la fabricació d'un carregador de mòbils a pedals controlat per una app. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

La nostra proposta pretén resoldre la necessitat de carregar el telèfon mòbil quan els usuaris es troben fora de casa o de la feina.
Els usuaris potencials serien persones de qualsevol edat que surten a passejar o van de compres i es troben amb el problema de l'apagat imminent del mòbil.

Aproximació

La nostra solució consisteix en un carregador de mòbils a pedals, realitzat amb materials de reciclatge i peces originals d'impressió 3D. El dispositiu estarà controlat per una App que mesurarà la velocitat de gir i calcularà les calories consumides. Aquests valors es recolliran en una base de dades que oferirà la informació de l'ús del carregador mecànic.
Amb el nostre disseny es podria recarregar el mòbil de forma gratuïta i saludable en carrers o parcs. A la vegada, es podria convertir en un dispositiu quotidià, ja que permet fer exercici i aprofitar l'energia consumida per a recarregar el mòbil.
En principi, es fabricarà un prototip i es col·locarà en un espai públic per a comprovar el seu funcionament i utilitat.

Beneficis

Recàrrega del mòbil en qualsevol espai obert (carrers, parcs, jardins...).
- Control de les calories consumides.
- Aprofitament energètic de la realització d'exercici físic.
- Foment de l'ús d'energies no convencionals. 

Competència

Hi ha carregadors de mòbils a pedals en estacions de tren i aeroports, però la nostra proposta combina la recàrrega del mòbil amb el control de l'exercici realitzat, mitjançant l'App. A més, es fabricarà amb la màxima estanquitat per poder-lo instal·lar a la intempèrie.

Ganxo

"Càrrega les teves piles amb Dynamic charger."