• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: Human Legends
  • Títol projecte: MOVOX
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: COLEGIO "VIZCAYA"
  • Província: País Basc

Movox és un aparell portàtil que neteja l'aire que respires mentre realitzes una activitat en moviment, com per exemple, anar amb bici. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

Les alertes per contaminació de l'aire lligades a problemes de circulació suposen un problema de salut molt greu. Una de les solucions plantejades des de diversos municipis és l'aposta per la bicicleta com a mitjà de mobilitat urbana, però aquests ciclistes estan sotmesos a nivells molt elevats de pol·lució just quan la freqüència respiratòria augmenta, la qual cosa desaconsella la pràctica esportiva en aquests entorns oberts. Aquest problema s'estén als ciclistes a la carretera, i per descomptat a la població en general (nens amb monopatins al parc, cotxets, etc.).
La conscienciació d'aquest problema creix, la qual cosa ha portat a mobilitzacions de ciclistes, joves i d'altres ciutadans per demanar solucions que garanteixin que l'aire que respirem tingui la qualitat adequada. Diversos ajuntaments estan desenvolupant mesures actives (i controvertides) per a reduir les emissions contaminants derivades del transport, però aquesta reducció no avança al ritme que hom voldria.

Aproximació

Movox és una caixa-embut que conté quatre filtres i un dispositiu per enganxar-la a un manillar. El moviment impulsa l'aire cap als filtres i surt a través d'uns petits forats amb la pressió suficient per a desplaçar l'aire que envolta l'usuari, evitant l'ús de màscares o dispositius més incòmodes. Movox es compon de dues parts, la carcassa-contenidor i la caixa de filtres, que es pot retornar (si està en bon estat) cada 5.000 km perquè nosaltres ens encarreguem de la seva neteja. Així afavorim d'una banda l'economia circular, i també evitem que el cicle d'aquestes partícules contaminants acabi a l'aigua. L'usuari aconseguiria així un 20% de descompte en el nou filtre. L'esportista obté un aire de millor qualitat, ajudant a més un filtratge que ens afavoreix a tots. L'usuari podrà trobar Movox en grans magatzems i botigues d'esport, que recuperaran els filtres en bon estat, i a través de la nostra pàgina web.

Beneficis

Segons l'OMS la contaminació de l'aire causa més de quatre milions de morts prematures, i és un risc de salut comparable al tabac. El nostre producte millora la qualitat d'aire que filtra, la qual cosa beneficia directament l'usuari en moviment i contribueix clarament a una finalitat social superior, la neteja d'un recurs bàsic per a tots, l'aire.
Les mesures per a la reducció d'emissions preses pels ajuntaments estan demostrant la seva eficàcia, l'aposta per la bicicleta és una realitat en moltes ciutats. Nosaltres incrementem el potencial d'aquestes mesures amb el nostre dispositiu filtrador, per la qual cosa aconsellem el seu acoblament al parc de bicicletes urbanes com a mesura complementària. Pel seu baix cost i el seu ús senzill i còmode, a ciclistes en general, però altres usuaris acoblarien Movox als seus dispositius (patins, carrets) ajudant a complir els objectius de sostenibilitat de l'ONU.

Competència

L'alerta per contaminació ha portat les ciutats a desenvolupar diversos protocols, que solen incloure mesures per a la reducció del trànsit d'automòbils, i a la vegada potenciar l'ús de bicicletes.
Els usuaris, a escala individual, han incorporat als seus equipaments màscares o dispositius per a introduir en les fosses nasals que filtren partícules. La seva eficàcia requereix un ajustament difícil i genera problemes de sufocació, molèsties i incomoditat, a més que no produeix el benefici social que Movox genera, ni contemplen el retorn de filtres per a la seva reutilització.
També trobem un model de bicicleta "antismog" que incorpora un sistema de filtratge similar en el disseny del xassís, però el seu preu és elevat, i obliga a canviar de bicicleta. La nostra opció és molt més econòmica, ja que s'acobla al que ja tenim i això resulta important per a la seva venda en països amb menor renda per càpita (com la Xina), i també versàtil perquè es pot incorporar a un altre tipus de dispositius.

Ganxo

"Pedala fort, respira tranquil (amb Movox)."