• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: SOUND WAVE
  • Títol projecte: GUANTES LUSS
  • Categoria: 1er Batxillerat / Cicles Formatius Grau Mitjà
  • Centre d'investigacions: IES "RAMÓN Y CAJAL"
  • Província: Aragó

Guants per a persones sord-mudes que converteixen el llenguatge de signes en un missatge oral. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

Els guants Luss resolen el problema de comunicació de les persones sordmudes amb els que no coneixen el llenguatge de signes.
Tot i que la família iels  amics arriben a aprendre el llenguatge, a l'hora d'establir noves relacions els sordmuts continuen tenint una dificultat de comunicació, que es pot solucionar amb el nostre invent.

Aproximació

El projecte consisteix en uns guants d'ús diari de tela "softshell", la qual cosa els proporciona lleugeresa, impermeabilitat i transpirabilidad. Incorporen un sensor cinètic i un altaveu que tradueix els moviments del llenguatge de signes, de manera instantània, a una veu programada que és transmesa a l'interlocutor. 
Aquest dispositiu té com a font d'alimentació l'energia solar, de manera que respecta el medi ambient.

Beneficis

Aquests guants afavoreixen la comunicació i eliminen l'exclusió social i perjudicis que sofreixen les persones sordmudes.
Els guants Luss transmeten ràpidament tots els missatges, la qual cosa afavoreix una conversa fluida, similar a la de qualsevol altra persona que no pateix aquesta discapacitat.

Competència

Hi ha altres productes que tenen característiques similars al nostre, com per exemple: el "vivering sensor" i el "visual sound" (aquest consta d'una pantalla en la qual s'escriu un missatge que es transmet oralment).
A diferència d'aquests, els guants proporcionen més comoditat i rapidesa a l'hora de transmetre el missatge, i, a més, funcionen gràcies a l'energia solar.

Ganxo

"''Tots mereixem ser escoltats''"