• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: BIOHIGIENE
  • Títol projecte: BIOHIGIENE
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: COLEGIO "LA MILAGROSA" IKASTETXEA
  • Província: País Basc

Material 100% biodegradable per a la fabricació de productes d'higiene. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

Una dona al llarg de la seva vida fa servir 9.360 productes d'higiene. Anualment els bolquers de bebè suposen 900.000 tones de residus. A l'any, al nostre país s'utilitzen 4.400 tones de tovalloletes. La major part d'aquests productes d'higiene són rebutjats pel vàter i acaben al mar. Per a poder resoldre aquest gran problema hem decidit dissenyar un material 100% biodegradable, amb el qual poder fabricar aquests productes de primera necessitat sense que contaminin el nostre món. El nostre projecte proporciona una solució a la contaminació provocada per aquests productes usats diàriament. El medi ambient és una preocupació global, per això creiem que el nostre projecte s'adequa perfectament a les necessitats del nostre món sense deixar de banda les necessitats de la societat. Ens dirigim a aquelles empreses interessades a emprar el material Bio-Higiene per a la fabricació dels seus productes, aquelles que vulguin reduir la contaminació i crear un món més net.

Aproximació

Hem dissenyat un material 100% biodegradable compost per aigua, glicerina, benzoat de sodi, sorbat de potassi, àcid cítric, citrat de sodi i glutamat de sodi. Aquest material serà la matèria primera a partir de la qual es fabricaran els diferents productes d'higiene que utilitzem cada dia, com poden ser compreses, tampons, tovalloletes humides i bolquers. En ser 100% biodegradable i 100% natural es podrà rebutjar sense causar cap impacte al medi ambient, ja que es desintegra al cap d'unes hores en contacte amb l'aigua. Està creat a partir de compostos orgànics no contaminants, de manera que el seu procés de fabricació no té cap impacte negatiu al medi ambient. A més d'haver dissenyat el producte amb un material biodegradable, en el cas dels tampons, la nostra idea és que les caixes continguin un aplicador reutilitzable per a reduir encara més la quantitat de plàstic.

Beneficis

Com hem esmentat anteriorment, cada any són rebutjats una gran quantitat de residus. Per a evitar-ho, el nostre producte podrà degradar-se d'una forma 100% ecològica. Així doncs, la incorporació del material Bio-Higiene en els productes de primera necessitat tindrà un efecte directe en el medi ambient, oferint una solució senzilla i fàcilment adaptable als nostres hàbits de consum.

Competència

Ja existeixen alguns productes d'un sol ús, però està comprovat que no són degradables i que els seus components són contaminants. En general, per a la fabricació de tampons s'utilitzen materials com el polièster, o sigui, plàstic pur. Igual que les compreses, que estan fabricades amb tres capes de plàstic i una de cel·lulosa. Aquesta és la principal diferència entre els productes més comuns i Bio-Higiene, el nostre material està dissenyat per a ser 100% biodegradable i per tant d'un sol ús. L'ús de Bio-Higiene en la fabricació de productes d'higiene és un pas necessari per a acabar amb l'acumulació de residus i combatre el gran problema que suposa la contaminació.

Ganxo

"Always Eco"