• Convocatòria: 2015
  • Nom equip: Laura`s
  • Títol projecte: Wifi expres
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: COL·LEGI "LA ANUNCIACIÓN"
  • Província: València

Sistema d’instal•lació de màquines expenedores en espais públics (parcs, platges...) que permetin obtenir un tiquet amb accés gratuït a una connexió Wi-Fi durant un període de temps determinat. El projecte Wifi exprés va participar en el Campus Repte Emprèn 2015, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 33 projectes seleccionats en aquella convocatòria.  

Necessitat

Per a gent que necessita Wi-Fi en llocs o espais oberts com parcs o platges sense haver de contractar una tarifa fixa d’Internet en el mòbil.

Aproximació

Anuncis a la televisió i tanques publicitàries en els llocs públics on s’instal•laria aquest servei.

Beneficis

Instalar máquinas expendedoras en las que sacas un tique que te da derecho a utilizar wifi durante un tiempo limitado, recibiendo una contraseña para ello a través de un mensaje en el móvil. Utilizar wifi sin pagar una tarifa fija de móvil.

Instal·lar màquines expenedores de tiquets que et donen dret a utilitzar Wi-Fi durant un temps limitat, rebent una contrasenya per activar-la mitjançant un missatge al mòbil.  Utilitzar Wi-Fi sense pagar una tarifa fixa de mòbil. 

Competència

Les empreses telefòniques que proporcionen Wi-Fi a canvi d’una quota mensual.

Ganxo

"Quan vulguis, com vulguis i on vulguis"

Equip

Alumne

Miguel Fernández Monzó

COL·LEGI "LA ANUNCIACIÓN"

Alumne

Jose Ortiz freio

COL·LEGI "LA ANUNCIACIÓN"

Alumna

Laura Cano Estellés

COL·LEGI "LA ANUNCIACIÓN"

Alumna

Laura Silvestre Andújar

COL·LEGI "LA ANUNCIACIÓN"

Alumne

Jorge García Abad

COL·LEGI "LA ANUNCIACIÓN"

Professor/a

Professora

Mari Carmen Rivera González

COL·LEGI "LA ANUNCIACIÓN"