• Convocatòria: 2015
  • Nom equip: Simplicity Company
  • Títol projecte: FDP (Fair Parking for Disabled People)
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: La Vall
  • Província: Barcelona

Sensor de comunicació i moviment ubicat als pàrquings que verifica que l’automòbil aparcat a les places reservades per a persones minusvàlides pertany a algú amb aquesta discapacitat. Si el sensor detecta el contrari, enviarà una notificació automàtica d’avís a la policia. El projecte FDP va participar en el Campus Repte Emprèn 2015, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 33 projectes seleccionats en aquella convocatòria.

Infographic

Necessitat

Sovint, molta gent aparca a les places d’aparcament de minusvàlids “només un segon”, prenent-los el dret a tenir un espai reservat per a ells en qualsevol moment.

FDP és un sensor d’inducció instal•lat a la plaça d’aparcament de minusvàlids amb una aplicació en una microtargeta connectada a un satèl•lit i a un altre sensor ubicat al cotxe de discapacitats. Si una persona no minusvàlida hi aparca, el sensor ho detecta i envia automàticament una notificació a la policia.

El sensor està alimentat per una placa solar per fomentar l’ús de les energies alternatives i ser respectuós amb el medi ambient.

 

Aproximació

El producte evita que gent no minusvàlida aparqui indegudament. FDP dona resposta a aquesta necessitat, que fins ara no ha estat degudament coberta.

Beneficis

FDP ofereix ajuda social al col·lectiu de minusvàlids i educació vial, és respectuós amb el medi ambient i redueix el temps de resposta de la policia per resoldre el problema.

Competència

Tenim com a competidors Smart Parking, una proposta tecnològica que ofereix una tecnologia molt similar a la nostra però per a una altra causa. La nostra proposta utilitza una tecnologia innovadora, és més ràpida i millora notablement la qualitat de vida d’aquestes persones, afavorint-los la mobilitat. FDP aporta una solució molt efectiva a aquest problema, ja que fa que el procés de retirar el cotxe mal aparcat sigui molt més ràpid i fàcil.

Ganxo

"Simplicity, making life easier"

Equip

Alumna

Sara Martínez

COL•LEGI "LA VALL"

Alumna

Mª Rosa Fabra

COL•LEGI "LA VALL"

Alumna

Mireia Torrelles

COL•LEGI "LA VALL"

Alumna

Bea Sánchez-Rex

COL•LEGI "LA VALL"

Professor/a

Professora

Gemma Arasanz Coromines

COL•LEGI "LA VALL"