• Convocatòria: 2015
  • Nom equip: Gymeco
  • Títol projecte: Gymeco
  • Categoria: 1er Batxillerat / Cicles Formatius Grau Mitjà
  • Centre d'investigacions: ESCOLA "BETÀNIA-PATMOS"
  • Província: Barcelona

Empresa especialitzada en l’assessorament i la promoció de “gimnasos ecològics” a la ciutat de Barcelona mitjançant l’aprofitament d’energia cinètica, il•luminació led, instal•lació de plaques solars i reutilització de les aigües residuals. El projecte Gymeco va participar en el Campus Repte Emprèn 2015, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 33 projectes seleccionats en aquella convocatòria.

Necessitat

El problema que volem solucionar és la contaminació del medi ambient i la falta de nous clients en els gimnasos. Per això hem creat Gymeco, una empresa que assessora els diferents gimnasos de Barcelona amb la finalitat de transformar-los en gimnasos ecològics. Alhora, els gimnasos reduiran el consum d’energia de la xarxa elèctrica i, al mateix temps, els costos de producció.

Aproximació

Reduirem del consum elèctric mitjançant l’ús de màquines verdes i la instal•lació de plaques solars. Les màquines verdes seran les bicicletes, cintes el•líptiques, etc., que incorporaran generadors en el seu interior per aprofitar l’energia cinètica i transformar-la en electricitat. Aquesta electricitat s’utilitzarà per recarregar les màquines per al retorn d’energia a la xarxa elèctrica i per a l’escalfament d’aigua a les dutxes. També aprofitarem les aigües grises (l’aigua utilitzada pel gimnàs) mitjançant el sistema Brac. D’altra banda, s’instal•laran leds, ja que consumeixen molt menys que les altres bombetes. I finalment utilitzarem tovalloles de microfibra i papereres de reciclatge.  

Beneficis

Els gimnasos podran estalviar econòmicament gràcies a la reducció del consum d’electricitat i aigua.  Paral·lelament, com a resultat de la transformació de l’equipament, hi hauria una renovació de la imatge del gimnàs i, fruit d’això, es captaria nova clientela.  

Competència

A Espanya, la idea del gimnàs ecològic ha estat molt poc desenvolupada i no hi ha cap empresa que assessori els gimnasos sobre aquest aspecte. A Europa, només als Països Baixos, Dinamarca i Alemanya existeixen alguns gimnasos ecològics amb tecnologia verda. Als Estats Units, sí que existeixen algunes empreses similars —The Green Revolution Inc i The Green MicroGym— que aprofiten l’energia produïda per la maquinària del gimnàs per carregar la bateria de les màquines. 

Ganxo

"Take care of the planet by doing exercise"

Equip

Alumne

Lluís Garcia

ESCOLA "BETÀNIA-PATMOS"

Alumne

Àlex Lara

ESCOLA "BETÀNIA-PATMOS"

Alumne

Daniel Sobreroca

ESCOLA "BETÀNIA-PATMOS"

Alumne

Pablo Pascual

ESCOLA "BETÀNIA-PATMOS"

Professor/a

Professora

Gemma Albaladejo

ESCOLA "BETÀNIA-PATMOS"