• Convocatòria: 2016
  • Nom equip: P.I.O.
  • Títol projecte: Aquagía
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: I.E.S. Galileo Galilei
  • Província: Astúries

Creació de generadors d'energia instal·lats a les canonades dels canals d’aigua comunitaris. L'objectiu és transformar la força de l'aigua en energia elèctrica i, posteriorment, emmagatzemar aquesta energia en bateries perquè pugui ser utilitzada per la comunitat de l'edifici. Això suposa una eina d'estalvi de costos i energia.

El projecte “Aquagía” participa al Campus Repte Emprèn 2016, impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Infographic

Necessitat

La societat demostra una alta dependència de l'energia, ja que moltes accions de la vida quotidiana estan vinculades al seu ús, entre elles, cuinar, utilitzar l'ordinador, dutxar-se, etc. Aquest fet genera un alt cost econòmic als ciutadans.

El nostre projecte Aquagía redueix el cost econòmic de l'energia de manera sostenible i no contaminant a través de la tecnologia.

Aproximació

Hem descobert que a la zona on vivim hi ha un gran nombre de dipòsits d'aigua destinats a l'ús comunitari i industrial situats als punts més elevats del sòl. Quan obrim una aixeta provoquem un corrent d'aigua que pot ser transformada i emmagatzemada com a energia elèctrica per a la seva reutilització posterior en una comunitat de veïns, com per exemple amb l'enllumenat elèctric.

El projecte Aquagía pretén emmagatzemar energia per ser utilitzada en altres accions. Per aquest motiu, instal·larem generadors a les canonades dels canals d’aigua dels dipòsits comunitaris on posteriorment es transformarà la força de l'aigua en energia elèctrica. D'aquesta manera podrà ser emmagatzemada a la bateria per utilitzar-la amb finalitats que beneficiïn a la comunitat.

Creiem que els clients potencials d'aquest producte serien principalment les administracions públiques i les grans companyies que disposin de dipòsits d'aigua. De la mateixa manera, aquest producte també pot orientar-se a particulars i empreses en general.

Beneficis

El producte Aquagía suposa un estalvi de costos econòmic pels consumidors, ja que permet reutilitzar l'energia i reduir-ne els costos. Està dirigida tant a particulars, empreses i comunitats de veïns com a les administracions públiques.

Competència

Hi ha al mercat una empresa que impulsa un projecte similar al nostre que consisteix en l'aprofitament de l'energia. Aquest cas va enfocat únicament en edificis d'una alçada determinada i utilitza l'energia produïda en les canonades dels desguassos d'aquests edificis. D'altra banda també trobem els panells solars, una manera de generar energia neta mitjançant la llum solar.

Considerem que aquests productes no s’adeqüen a les característiques de la província on residim ja que d'una banda, no gaudim d'una gran quantitat d'hores de sol i d’altra, els edificis no segueixen l'alçada establerta pel primer producte. Per la qual cosa, considerem que el nostre projecte s'adapta millor a les necessitats i requeriment de la nostra ciutat.

Ganxo

"Amb Aquagía genera energia"

Equip

Alumna

Iratxe Pérez Rodríguez

I.E.S. Galileo Galilei

Alumna

Mónica Fernández López

I.E.S. Galileo Galilei

Alumna

Jessica Fernández Méndez

I.E.S. Galileo Galilei

Alumne

Julian Lopez Varela

I.E.S. Galileo Galilei

Alumna

Sofía Pérez Fernández

I.E.S. Galileo Galilei

Alumne

Alejandro Peña Méndez

I.E.S. Galileo Galilei

Professor/a

Professora

Dolores Mansilla Instillarte

I.E.S. Galileo Galilei