• Convocatòria: 2016
  • Nom equip: SK 16
  • Títol projecte: Depurador de gasos automobilístic portàtil
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: IES Isaac Newton
  • Província: Madrid

Eina que permet la descomposició dels gasos tòxics dels vehicles i transformar-los en oxigen mitjançant la incorporació d'una malla metàl·lica al tub de fuita. L'objectiu d'aquesta malla és dipositar el diòxid de carboni en un dipòsit del vehicle que posteriorment pugui buidar-se per reciclar.

El projecte “Depurador de gasos automobilístic portàtil” participa al Campus Repte Emprèn 2016, impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

Sabies que cada vegada que utilitzes el cotxe desprèn gasos tòxics que contaminen el medi ambient?

Sabies que si processsis aquests gasos podrien arribar a ser beneficiosos i contribuir a conservar la capa d'ozó?

Sabies que amb un senzill sistema pots arribar a reduir un 100% l'emissió de gasos nocius?

Sabies que està a les teves mans deixar de contaminar el medi ambient?

Aproximació

El depurador de gasos automobilístic portàtil és un dispositiu capaç de descompondre els gasos tòxics que expulsen els cotxes i transformar-los en oxigen. Consisteix en una unitat que pot acoblar-se al tub de fuita dels vehicles de combustió amb la finalitat de transformar o eliminar qualsevol residu contaminant. Està format per una malla metàl·lica que emmagatzema el carboni en un dipòsit per posteriorment poder ser buidat i reciclat.

Creiem que els cotxes amb aquest tipus de dispositiu seran un reclam tant per als concessionaris com per als clients, ja que, actualment, la societat està molt més sensibilitzada amb la problemàtica mediambiental com a conseqüència dels escàndols derivats dels nivells de contaminació produïts pels cotxes.

D'aquesta forma, aquest dispositiu permetrà als concessionaris compensar la inversió econòmica produïda pel depurador amb l'augment de vendes. Considerem que els consumidors optaran primer per un cotxe no contaminant. Finalment, els concessionaris rebran, a més, una subvenció del Ministeri de Foment per la fabricació d'automòbils no contaminants.

Beneficis

El depurador de gasos automobilístics es caracteritza per ser un senzill dispositiu que pot acoblar-se fàcilment als vehicles, tant als de nova matriculació, com als que estan en circulació.

Aquest dispositiu pot instal·lar-se en qualsevol tipus de vehicle (cotxe, furgoneta, moto o camió) ja que s'incorpora al tub de fuita.

Competència

Els competidors de SK 16 centren la seva oferta en la creació de vehicles poc contaminants, però no treballen la descomposició dels gasos tòxics residuals que generen els seus vehicles.

És per aquest motiu que el nostre producte es diferencia respecte a la seva competència perquè no només està dissenyat per no contaminar sinó que transforma els gasos tòxics en oxigen.

Ganxo

"Purifica l'atmosfera, purifica la teva vida."

Equip

Alumne

Dennis Robalino Ortiz

IES Isaac Newton

Alumne

Raul García Ramírez

IES Isaac Newton

Alumne

Miguel Díaz García

IES Isaac Newton

Alumna

Sandy Chagerbén López

IES Isaac Newton

Professor/a

Professora

María Boixo

IES Isaac Newton