• Convocatòria: 2016
  • Nom equip: ODISA
  • Títol projecte: ODIS: Sistema inhibidor de les olors
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: IES Miguel Delibes
  • Província: Madrid

Sistema inhibidor de les males olors de l’aire que utilitza carbó actiu fabricat a partir d'ossos d'olives per absorbir els gasos. S'instal·la a les finestres dels habitatges amb l'objectiu reduir les males olors de l'exterior i prevenir que impregnin l'espai.

El projecte “ODIS: Sistema inhibidor d'olors” participa al Campus Repte Emprèn 2016, impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria

Necessitat

En moltes ocasions la mala olor que prové de l'exterior és molt desagradable i pot interferir en el desenvolupament del dia a dia de les persones. Aquest problema pot trobar-se tant en habitatges particulars, com en empreses o entitats públiques i pot ser causat per diferents motius: escombraries, abocadors, fàbriques, granges, etc.

La nostra proposta ODIS soluciona aquest problema i fa la vida de la gent més agradable i fàcil a qui pateixi les males olors exteriors. 

Aproximació

El nostre projecte ODIS consisteix en fabricar i instal·lar un sistema de carbó actiu a les finestres dels habitatges que és inhibidor de la mala olor i que impedeix l'entrada de males olors permetent així que es puguin mantenir les finestres obertes.

Inicialment, es realitzarà un estudi dels municipis que tinguin problemes de males olors i de les zones on es produeixi. Ens posarem en contacte amb els ajuntaments i administracions regionals per presentar el nostre producte i buscar acords per subvencionar als ciutadans la compra i instal·lació del producte. També ens dirigirem als potencials clients a través de les associacions de veïns, organitzacions culturals i organitzacions no governamentals (principalment ecologistes) mitjançant anuncis a la premsa.

El nostre producte es presenta en dues versions: la primera consisteix en col·locar una mosquitera impregnada de carbó actiu en les finestres dels habitatges i la segona en col·locar un rivet farcit de carbó actiu vorejant la finestra. Considerem que la primera versió del producte és més eficaç i impedeix l'entrada de mosquits i insectes. La segona versió, permet tenir una visió més nítida del paisatge exterior.

Beneficis

El benefici principal del nostre producte és que no emmascara les males olors sinó que les inhibeix ja que és una propietat del carbó actiu. És un producte apte per a tots els públics perquè està fabricat sense perfums ni alcohol o productes químics i no produeix al·lèrgies.

La nostra empresa instal·laria la solució triada (model mosquitera o rivet) i s'encarregaria del manteniment semestral per renovar el producte. A més, utilitzaríem els ossos d'olives per fabricar el carbó actiu, per la qual cosa el nostre producte és ecològic, no contaminant i sostenible ja que aprofita els residus generats per la producció oliverera de la zona (en el cas de Madrid, la zona sud-est propera a Campo Real).

Competència

Després d'un estudi de la competència hem vist que al mercat hi ha molts ambientadors que substitueixen momentàniament la mala olor.

Entre els diferents tipus d’ambientadors n’hi trobem d’artificials, coneguts com a esprais químics o aerosols amb olors diverses, temporitzadors i purificadors d'aire. Aquests productes tenen components químics que poden provocar congestió i secreció nasal i fins i tot poden causar al·lèrgies a persones sensibles.

També existeixen els ambientadores naturals, elaborats a partir de plantes, que aïllen l'olor durant una estona. A diferència d'aquests productes, ODIS és ecològic i sostenible, ja que utilitza els residus de la indústria de la producció oliverera per fabricar el carbó actiu.

Ganxo

"Respira segur"

Equip

Alumna

Aroa Gómez Paredes

IES Miguel Delibes

Alumne

Alexandru Uta

IES Miguel Delibes

Alumne

Samuel Amo García

IES Miguel Delibes

Alumne

Brian Bonilla Ramírez

IES Miguel Delibes

Alumne

Rosen Nikolaev

IES Miguel Delibes

Professor/a

Professora

Ángeles Puertas Serrano

IES Miguel Delibes