• Convocatòria: 2016
  • Nom equip: MACBETH
  • Títol projecte: MACBETH
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: Escola Thau Sant Cugat
  • Província: Barcelona

Manta impermeable multifunció que permet, a més d'aïllar-se del fred, modificar la seva estructura a través de les sivelles inferiors per convertir la manta en un portabebés o en un farcell per traslladar material.

El projecte “MACBETH” participa al Campus Repte Emprèn 2016, impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Infographic

Necessitat

El nostre projecte pretén millorar la qualitat de vida de les persones refugiades quan marxen del seu país d'origen. Considerem que la crisi dels refugiats és un problema mundial i volem aportar una solució resolgui aquesta problemàtica.

Amb MACBETH poden obtenir per a un mateix producte tres serveis diferents i satisfer així les diferents necessitats: una manta impermeable per protegir-se del fred, una eina per transportar bebès i un farsell per portar objectes personals.

Aproximació

Aquest producte consisteix en una gran peça de roba que pot servir com a manta als refugiats, pel seu caràcter impermeable i aïllant del fred. A través de les sivelles que es troben en cada extrem de la peça poden readaptar-la i convertir la manta en una porta bebès o fins i tot en un farsell.

L'aproximació del nostre producte al públic objectiu hem pensat realitzar-la a través de les ONGs i els organismes oficials.

Beneficis

El benefici que presenta el nostre producte, MACBETH, és la seva comoditat i el seu multifunció. Creiem que aquest tipus de productes pot ser de gran ajuda i utilitat per als refugiats ja que normalment han de caminar o viatjar durant un llarg trajecte fins a la seva destinació. 

Competència

A través d'un estudi de la competència hem pogut comprovar com els competidors que tenim se centren a detectar un problema o necessitat que té un usuari i li aporta una solució amb un producte. Per contra, en el nostre cas, amb aquest projecte ens dirigim a un públic més ampli (masculí i femení) oferint-los un objecte multifunció, que aporta diferents solucions a diferents necessitats alhora.

Després d'analitzar la competència i el mercat, veiem que és un tema poc tractat que encara no presenta una elevada competència ni solucions a les possibles necessitats.

Ganxo

"Shelter their everyday, cover their tomorrow"

Equip

Alumna

Carlota Benet Jané

Escola Thau Sant Cugat

Alumna

Maria Calvet Anguela

Escola Thau Sant Cugat

Alumna

Maria Casserras Anguera

Escola Thau Sant Cugat

Alumna

Elisabet Català Quilis

Escola Thau Sant Cugat

Alumna

Elisabet Cullell Juste

Escola Thau Sant Cugat

Alumna

Mariona Triadú Galí

Escola Thau Sant Cugat

Professor/a

Professor

Maur Gascó Serra

Escola Thau Sant Cugat