• Convocatòria: 2016
  • Nom equip: Wireless
  • Títol projecte: Wireless
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: Escola Meritxell
  • Província: Barcelona

Amb l’objectiu de fer més eficient la recollida d’escombraries dels contenidors, es proposa la incorporació d’una càmera d’infrarojos dins els contenidors que reculli imatges i informi de quan estan plens per tal que el camió els buidi. D’aquesta manera, els vehicles només hauran de circular quan sigui necessari i es reduirà la contaminació. 

El projecte “Wireless: càmera d’infrarojos per controlar els contenidors d’escombraries” participa al Campus Repte Emprèn 2016, impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

En algunes ocasions, els camions de les escombraries retiren les bosses dels contenidors sense revisar prèviament si estan plens o buits. Especialment als municipis més petits, aquest fet pot produir que es realitzin trajectes innecessaris, consumint combustible i augmentant la contaminació.

L'objectiu del nostre projecte és crear un sistema que permeti dissenyar la ruta dels camions d'escombraries més eficients i comprovar quan és necessari recollir les escombraries dels contenidors, evitant així desplaçaments innecessaris, reduint la contaminació produïda pels gasos del vehicle i la despesa de combustible. 

Aproximació

Wireless és una càmera d'infrarojos que s’incorpora dins dels contenidors d'escombraries amb l'objectiu de realitzar fotografies i avisar a la central de quan és necessari buidar el contenidor.

Les imatges realitzades per la càmera s’enviarien a través de Wifi. La càmera es carregarà a partir d'unes plaques solars i portarà incorporada una bateria per emmagatzemar l'energia en cas d'esgotar-se les reserves. Les dues estaran protegides per una carcassa per garantir la preservació dels dispositius en bon estat.

Amb tota la informació transferida a la central, aquesta podrà decidir a través d'un Software quina serà la ruta més eficient del camió de les escombraries per buidar els contenidors de la seva àrea.

Beneficis

El benefici del nostre projecte Wireless és l'estalvi de combustible dels camions de les escombraries, la reducció de l'emissió de gasos contaminants del vehicle i, en conseqüència, de l'impacte mediambiental, ja que el camió de les escombraries només farà desplaçaments necessaris per buidar contenidors plens.

El nostre producte podria suposar una inversió inicial elevada que s'amortitzaria amb el temps per la reducció de costos en desplaçaments innecessaris.

Competència

Hem localitzat com a competència un sensor de volum que consisteix en una bateria que envia la informació del volum que té el contenidor de les escombraries per senyal GPRS. En cas de sobrepassar el volum marcat, ho notifica i el camió pot buidar el contenidor. A més, té una vida útil limitada.

Considerem que el nostre projecte ofereix algunes millores respecte a la competència perquè pot informar en temps real de la capacitat del contenidor, és una solució més visual, la informació s'envia a través de Wifi i la bateria es pot carregar amb plaques solars.

Ganxo

"Una imatge val més que mil camions!"

Equip

Alumna

Laura Ballester

Escola Meritxell

Alumna

Hannah Ruiz

Escola Meritxell

Alumna

Andrea Palma

Escola Meritxell

Alumna

Carlota Gili

Escola Meritxell

Professor/a

Professor

Alex Reyes

Escola Meritxell