• Convocatòria: 2017
  • Nom equip: Guagua
  • Títol projecte: Guagua
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: Colegio La Salle Bilbao
  • Província: Biscaia

Decantador d’oli i aigua d’ús domèstic pensat per ser instal•lat sota l’aigüera i així evitar l’abocament d’oli. El projecte Guagua participa en el Campus Repte Emprèn 2017, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria  

Necessitat

Segons l’OMS, la contaminació dels aqüífers i ecosistemes aquàtics suposa un gran problema ambiental, ja que incideix de manera negativa sobre la fauna i la flora que habiten sota l’aigua i, en conseqüència, en la resta d’espècies animals i vegetals. A més, segons diversos estudis científics, l’abocament per les canonades de l’oli utilitzat a la llar hi contribueix en gran mesura, ja que un litre d’oli pot arribar a contaminar fins a 40.000 litres d’aigua. 

Davant d’aquest problema ambiental, la nostra proposta se centra a donar una solució a aquesta situació a la mateixa llar, utilitzant per fer-ho un sistema senzill i econòmic basat en la decantació de l’oli que impedeixi que el problema s’estengui més enllà del focus de contaminació.

 

Aproximació

La nostra solució és un decantador d’oli i aigua d’ús domèstic, pensat per ser instal•lat sota l’aigüera, format per un dipòsit i un sifó.
La manera de funcionar és la següent: la barreja d’aigua i oli entra al dipòsit on, a causa de la diferència de densitat, ambdós líquids se separen; i com que el sifó està al mateix nivell que el dipòsit, només permet evacuar els fluids de més densitat (en aquest cas, l’aigua). 
Fins ara, les solucions que s’havien donat a l’abocament d’oli estaven enfocades a l’àmbit industrial. El nostre projecte no només presenta una solució barata i senzilla sinó que també està pensada perquè la faci servir el públic general a totes les llars.  

Beneficis

El nostre decantador presenta nombrosos beneficis per a les persones i el medi ambient. El principal és que redueix radicalment l’abocament d’oli, el qual té una gran repercussió en els ecosistemes aquàtics. D’altra banda, facilita la tasca de les depuradores d’aigua i evita la formació d’obstruccions que malmeten les seves estructures. A més, amb el nostre decantador la separació de l’oli es faria amb menys esforç i en facilitaríem el reciclatge, per això creiem que a la gent li agradarà.

Competència

Avui dia existeixen diverses solucions per al problema de la contaminació hídrica per olis: des de dispositius basats en la sedimentació fins a d’altres que funcionen mitjançant la decantació de líquids de densitats diferents. No obstant això, la majoria se centren en sistemes de caràcter industrial dissenyats per a fàbriques, depuradores d’aigües residuals i grans cuines de restaurants, però no perquè es puguin fer servir a la llar pel fet que presenten unes dimensions excessives per instal•lar-los en el mobiliari domèstic. Respecte a la millora que suposa en comparació amb la competència, el nostre instrument utilitza materials molt econòmics i fàcils d’adquirir i, el més important, no li cal energia elèctrica, de manera que, des d’un punt de vista ambiental, és molt respectuós. Per això estem segurs que el nostre projecte tindrà molta acceptació.

Ganxo

"Aigua pura, sense fregits"

Equip

Alumna

Sofia Salgado Lorenzo

Colegio La Salle Bilbao

Alumne

Markel Martinez Echevarria

Colegio La Salle Bilbao

Alumne

Mikel Arenas Aparisi

Colegio La Salle Bilbao

Alumne

Xabier Losa Miguela

Colegio La Salle Bilbao

Professor/a

Professor

Ibai López Marijuan

Colegio La Salle Bilbao