• Convocatòria: 2017
  • Nom equip: CRAZY AND PROUD
  • Títol projecte: ON-OFF
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: Col·legi Vedruna Carme Cardona
  • Província: Barcelona

Peces piezoelèctriques col•locades al subsòl dels carrers de vianants que transformen l’energia cinètica en energia lumínica. El projecte ON-OFF participa en el Campus Repte Emprèn 2017, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Infographic

Necessitat

La contaminació lumínica i el malbaratament energètic són problemes evidents en molts pobles i ciutats. El nostre producte ON-OFF presenta un projecte imprescindible en qualsevol model de smart city perquè aposta per obtenir energia renovable i invertir-la en usos públics com l’enllumenat dels carrers. 

Aproximació

El nostre projecte consisteix en la instal•lació d’unes peces piezoelèctriques en el subsòl dels carrers de vianants més transitats que, amb el caminar de les persones, transformaran l’energia cinètica en energia elèctrica neta. Aquesta energia acumulable en diferents bateries es redirigirà als llums dels fanals intel•ligents instal•lats als carrers. Aquests fanals regularan l’ús de la llum, que augmentarà o disminuirà d’intensitat segons si detecta o no la presència de persones al carrer. D’aquesta manera, a altes hores de la nit o a la matinada, quan hi ha poca presència de persones al carrer, la llum dels fanals serà menor, cosa que permetrà estalviar consum energètic i reduir la contaminació lumínica.

Beneficis

Els fanals convencionals s’encenen i s’apaguen amb un temporitzador programat sense tenir en compte les necessitats de cada moment, amb el consegüent malbaratament energètic que això suposa. El nostre producte respon a la necessitat de fer la ciutat més sostenible, produint i fent un consum responsable de l’energia i contribuint a la reducció de la contaminació lumínica.

Competència

El competidor més proper del nostre projecte és l’empresa Pavegen, que ofereix un paviment que registra la densitat de persones que transiten en diferents espais (centres comercials, estacions de tren, aeroports...) i que, amb l’anar i venir de les persones, permet obtenir l’energia necessària per il·luminar diversos espais, com camps de futbol. La nostra proposta ON-OFF ofereix no tan sols l’oportunitat de produir energia amb el mateix sistema que Pavengen, sinó que també la canalitza per a usos públics, com pot ser l’enllumenat dels carrers a través de fanals intel·ligents.

Ganxo

"Walk and shine"

Equip

Alumna

Agustina López-Llarin Leiva

Col•legi Vedruna Carme Cardona

Alumna

Xinjie Yu

Col•legi Vedruna Carme Cardona

Alumne

Roger Llorens Clotet

Col•legi Vedruna Carme Cardona

Alumne

Robert Oriola Obiols

Col•legi Vedruna Carme Cardona

Alumne

Nil Pons Murcia

Col•legi Vedruna Carme Cardona

Alumna

Elisabet Ramos Garriga

Col•legi Vedruna Carme Cardona

Professor/a

Professora

Àngela Maria Colell Serra

Col•legi Vedruna Carme Cardona