• Convocatòria: 2017
  • Nom equip: Zapping
  • Títol projecte: Ayuda-T
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: IES Martínez Vargas
  • Província: Osca

Aplicació mòbil d’ajuda entre alumnes i de prevenció per millorar la convivència en l’entorn escolar. Pretén que els alumnes que es trobin en situacions d’assetjament escolar rebin suport a través de la mediació. El projecte Ayuda-T participa en el Campus Repte Emprèn 2017, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

Tant a dins com a fora dels centres escolares es poden donar situacions d’abús entre joves (bullying o ciberbullying), per això oferim una solució que millora la convivència entre ells detectant conflictes, analitzant-los i buscant possibles solucions abans que s’agreugin.

Aproximació

Ayuda-T és un sistema d’ajuda entre iguals i de prevenció per a la millora de la convivència en l’entorn escolar. És una aplicació mitjançant la qual els alumnes es podran registrar creant un perfil privat i anònim per accedir al mur i al xat. Tots els alumnes del centre educatiu podran participar-hi amb diferents rols: com a ajudants, víctimes o observadors. En tractar-se d’una aplicació mòbil els joves hi poden accedir fàcilment, perquè constantment estan connectats a les xarxes socials.  

Beneficis

S’ofereix el benefici de l’anonimat, ajuda entre iguals, opció d’ajudar i de ser ajudat. A més, es millora el clima de convivència als centres educatius, ja que és un mètode de resolució positiva dels conflictes i una via per prevenir-los.

Competència

Als centres escolars existeixen molts programes de convivència, però els alumnes, com a usuaris digitals, no tenen al seu abast una aplicació que els permeti participar-hi de manera anònima per intentar solucionar o prevenir els seus conflictes de sociabilitat.

Ganxo

"Ajuda’T a ser ajudat, descobreix que no estàs sol, acomiada’t del bullying, comença a viure"

Equip

Alumna

Mª Del Carmen Lázaro

IES Martínez Vargas

Alumna

Zaira Anzano Rüegg

IES Martínez Vargas

Alumne

Dzhoshkun Krasimirov Uzuno

IES Martínez Vargas

Alumne

Aarón Torres Estrada

IES Martínez Vargas

Alumne

Yanik Sánchez Pach

IES Martínez Vargas

Alumne

Aitor Joaquín Serena Borrás

IES Martínez Vargas

Professor/a

Professora

María José Bernabeu Domínguez

IES Martínez Vargas