• Convocatòria: 2018
  • Nom equip: TECH ON LOGIC
  • Títol projecte: TECH ON LOGIC
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: COLEGIO DE FOMENTO LOS ROBLES
  • Província: Asturias

App que soluciona el problema de la soledat i facilita a la gent gran complir les indicacions mèdiques. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2018, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

Hem detectat un problema i una necessitat no coberta en el mercat. Actualment, moltes persones pateixen problemes derivats de la soledat, com la depressió. També hem comprovat que, especialment la gent gran, necessiten ajuda per poder complir correctament totes les indicacions mèdiques, però de vegades es veuen incapaços de fer-ho per la complexitat que això representa, així com pel desànim que els provoca estar sols. Creiem de vital importància solucionar aquesta realitat per millorar la salut i la qualitat de vida d’aquestes persones.

És per això que neix Tech on logic, un servei que resol el problema de la soledat i cobreix la necessitat de complir correctament les indicacions mèdiques.

El nostre projecte està dirigit a totes les persones però especialment a les persones grans, ja que són les que majoritàriament han de complir moltes indicacions mèdiques i, en alguns casos, estan soles.

Aproximació

Oferim el nostre servei a través d'una aplicació. En aquesta app l'usuari introdueix les tasques del dia i l'aplicació les ordena temporalment per fer que coincideixin amb persones afins a ell. D'altra banda, el metge de l'usuari o el mateix usuari programarà l'app amb el seu historial mèdic i amb recordatoris sobre la presa de la medicació, cites, exercicis... Així, tant el metge com els familiars de l'usuari podran comprovar si compleix les indicacions. Fins ara només s'intenta ajudar en el correcte compliment de les indicacions mèdiques, però de manera impersonal i complexa. Nosaltres resolem dos problemes de manera eficaç, intuïtiva i, sobretot, personal. La nostra proposta és sostenible, ja que unim de manera eficaç la tecnologia amb la medicina a través d'una aplicació. Tant la tecnologia com la medicina són dos elements que existiran sempre. A més, a través de convenis amb empreses, resulta econòmicament sostenible.

Beneficis

La nostra proposta aporta tant beneficis mèdics com socials: combat la soledat, realitza un seguiment de l'exercici físic, funciona com a pastiller i permet al metge seguir de prop el seu pacient; tot això, en una sola aplicació molt fàcil d’utilitzar dividida en dues parts: social i mèdica. Diverses propostes han intentat combatre aquests problemes però cap no ho ha fet d’una manera eficient i intuïtiva, i han deixat de banda o la part social o la part mèdica. En canvi, la nostra proposta ofereix ambdós aspectes en un sol programa que, d’una banda, dins de la part mèdica, és capaç de fer el seguiment de la recepta mèdica i de l'exercici físic prescrit/realitzat; i, d’altra banda, dins de la part social, és capaç d'entrellaçar rutes de pacients per socialitzar-los. Tots els controls de l’aplicació són intuïtius i fàcils d’utilitzar pel pacient encara que no tingui experiència a fer-ho.

Competència

 

Els servies de la competència intenten facilitar a les persones el compliment de les indicacions però de manera genèrica i complexa, sobretot per a les persones grans, que poden tenir grans dificultats tecnològiques i socials. La nostra proposta és més intuïtiva i eficaç i ofereix una atenció personalitzada.

També és innovadora, perquè aporta una doble solució: cobreix les necessitats tant socials (solitud) com de salut (indicacions mèdiques). En el primer cas, cobrim les mancances afectives ajudant a trobar persones amb aficions i gustos afins o amb el mateix problema de salut, ordenant les tasques diàries. En el segon cas, oferim a l'usuari la possibilitat de tenir a un sol clic tota la informació mèdica: recordatoris, medicaments...

A més, tenim el valor afegit d'oferir una solució única a la solitud.

L’èxit relatiu que han tingut les solucions aportades fins al moment mostra la necessitat de la població de solucionar aquests problemes.

Ganxo

"El teu metge, a la butxaca"

Equip

Alumne

Guillermo Villar

Colegio de Fomento los Robles

Alumne

Miguel Torres

Colegio de Fomento los Robles

Alumne

Pablo Alonso

Colegio de Fomento los Robles

Alumne

Raymond Debasa

Colegio de Fomento los Robles

Alumne

Pelayo Álvarez

Colegio de Fomento los Robles

Professor/a

Professor

Javier Dusmet

Colegio de Fomento los Robles