• Convocatòria: 2018
  • Nom equip: Smart Roseta
  • Títol projecte: SMART INSTITUT
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: INSTITUT ROSETA MAURI
  • Província: Tarragona

Solucions per a crear centres educatius intel·ligents, eficients, sostenibles i confortables a través de la innovació i la tecnologia. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2018, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

Tots sabem que, en la societat actual, les tecnologies han millorat la qualitat de vida dels ciutadans. Nosaltres, després de fer un estudi en el nostre centre, hem volgut fer ús d'aquesta tecnologia en el nostre projecte, SMART INSTITUT. Aquest projecte neix de la necessitat de solucionar problemes reals que hem detectat en centres educatius, els nostres usuaris potencials.

Un dels problemes detectats és el consum excessiu d'energia i aigua. Un altre problema amb què es troba la comunitat educativa és la manca d’eficàcia en l'accés al centre de l'equip docent i el control d'assistència de l'alumnat. D'altra banda, cal agilitzar tasques com la comanda i la recollida del dinar i els treballs que porten a terme els equips de recollida selectiva del centre.

Aproximació

SMART INSTITUT consta de sis productes, cada un dels quals està enfocat a resoldre un problema: Auto Blinds, un sistema de control automàtic de làmines i llums en funció de la incidència de la llum; Smart Canteena, una app de comanda, cobrament i recollida de menjar eficaç; Smart Assistance, un sistema que agilita l'accés i el control d'assistència de l'alumnat i de l'equip docent al centre; Smart Parking, un servei que ajuda a buscar aparcament, i Smart Gardeen i Smart Bin Detector, dos sistemes que faciliten els treballs de l'equip de recollida selectiva i de cuidar l'hort. Cada producte consta d'una app i d'un prototip programat amb una placa Arduino UNO i de diferents sensors, com ara el sensor RFID (per a l'Smart Assistance), el DHT11 (per a l'Smart Gardeen) i el sensor d'ultrasons (per a l'Smart Bin detector). Totes les nostres solucions queden integrades en una plataforma on el client pot escollir el producte que li interessi.

Beneficis

SMART INSTITUT aprofita el potencial de les noves tecnologies per estalviar costos sent més eficients, proporcionant nous serveis i solucionant els problemes reals que trobem en els centres educatius. En concret, els valors i beneficis que aporten les nostres apps i productes integrats en la nostra plataforma SMART INSTITUT són: - Smart Assistance: millora i agilització del procés d'accés al centre i del control d'assistència en temps real. - Smart Canteena: armariet amb app pròpia per minimitzar el temps d'espera a la cantina. - Smart Bin Detector: cubell d'escombraries intel·ligent per millorar la recollida selectiva i ser més ecològics.

Competència

Són molts els àmbits en els quals pot intervenir el concepte smart. Nosaltres l’hem volgut incorporar globalment en el nostre centre educatiu, ja que no hem trobat cap solució integrada per als problemes plantejats en els punts anteriors. D'aquesta manera, amb l'SMART INSTITUT aconseguim estalviar costos en el dia a dia, ser més eficients a l'hora de fer les gestions i tasques del centre, ser més respectuosos amb el medi ambient i avançar cap a nous sistemes de gestió d’equipaments, utilitzant la innovació i les noves tecnologies. Finalment, les nostres solucions són econòmiques i accessibles a altres centres educatius.

Ganxo

"Estudia a l'SMART INSTITUT i obre les portes cap al futur"

Equip

Alumne

Carlos Lafuente

Institut Roseta Mauri

Alumna

Marina López

Institut Roseta Mauri

Alumne

Álvaro Castillejo

Institut Roseta Mauri

Professor/a

Professora

Sofía Gómez

Institut Roseta Mauri