• Convocatòria: 2018
  • Nom equip: Isit
  • Títol projecte: HUMEDALES
  • Categoria: 2on Batxillerat
  • Província: Murcia

Venda de pèl·lets per a calefacció bio procedents de la biomassa generada pels aiguamolls artificials creats al voltant del mar Menor. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2018, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.v

Necessitat

Solucionar el problema de contaminació de l'ecosistema del mar Menor, generar energia bio i ajudar el Govern regional. El nostre projecte cobreix la necessitat de netejar l'ecosistema del mar Menor, acabant així amb la seva contaminació. Va dirigit principalment al Govern de la regió de Múrcia, en solucionar aquest problema i afavorir l'augment del turisme de sol i platja, per la qual cosa també beneficia totes aquelles persones que vulguin gaudir d'aquest entorn natural. La importància del problema que pretenem solucionar amb la nostra proposta és que afecta el medi ambient i la imatge exterior de la regió de Múrcia.

Aproximació

La nostra solució consisteix a netejar l'ecosistema del mar Menor mitjançant la creació d’aiguamolls artificials al voltant d'aquesta llacuna salada. La nostra empresa costejarà la creació de grans zones humides en terrenys cedits per la comunitat autònoma i, a canvi, vendrà els pèl·lets originats en aquests treballs com a font d'energia renovable. Així se soluciona el problema de contaminació i es promou l'ús d'energies renovables.

Beneficis

La nostra proposta té com a beneficis netejar l'ecosistema del mar Menor, augmentar el turisme de sol i platja i millorar la imatge de la regió de Múrcia pel que fa a la seva conscienciació sobre el medi ambient. Benefici per al Govern de la regió de Múrcia: ens fem càrrec del cost de la creació d'aiguamolls artificials que netejaran l'ecosistema del mar Menor. Benefici per al medi ambient: es promou l'ús d'energies renovables a través de la producció de pèl·lets de biomassa que s'utilitzen en la calefacció ecològica. Benefici per al mar Menor: netejar la contaminació existent.

Competència

No hi ha una solució actual al problema, només un projecte que consisteix en el desenvolupament de filtres verds que permetin la creació d'un aiguamoll artificial i la construcció de tancs de tempesta per a l'eliminació d'abocaments urbans.

La nostra proposta millora aquesta idea en crear totalment gratis per a la regió de Múrcia aiguamolls més grans, que permetin netejar més de presa l'ecosistema i que, alhora, produeixin pèl·lets de biomassa per utilitzar com a energia renovable.

Ganxo

"Mar Menor: dos problemes, una solució"

Equip

Alumna

Irene González

Centro de Enseñanza Samaniego

Alumna

Sonia Abellán

Centro de Enseñanza Samaniego

Alumna

Angela López

Centro de Enseñanza Samaniego

Alumna

Lucía Laso

Centro de Enseñanza Samaniego

Alumna

Tamara Comesaña

Centro de Ensñanza Samaniego

Alumna

Isabel Mateos

Centro de Enseñanza Samaniego

Professor/a

Professor

Pablo Riquelme

Centro de Enseñanza Samaniego