• Convocatòria: 2018
  • Nom equip: AUREUM (Aureum ideas)
  • Títol projecte: POSIDÓ
  • Categoria: 1er Batxillerat / Cicles Formatius Grau Mitjà
  • Centre d'investigacions: INSTITUT GORGS
  • Província: Barcelona

Dispositiu format per materials no contaminants i resistents i per microorganismes que degraden el petroli en entrar-hi en contacte. L’anomenem POSIDÓ. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2018, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

Avui dia, la principal via de contaminació marina és el petroli, que és abocat al mar per accidents i col·lisions dels vaixells petroliers. Cada any es registren 4 milions de tones de petroli abocades al mar, tot i que els abocaments més importants, per la seva freqüència, procedeixen de rentar els dipòsits dels vaixells petroliers, els quals, un cop han dipositat la seva càrrega de petroli al port, llastren els seus dipòsits amb aigua de mar.

Pensant en la contaminació del mar per culpa del petroli, hem ideat un projecte per erradicar la contaminació marítima causada per l'abocament de petroli, perquè els abocaments de cru a l'ecosistema marí perjudiquen la seva biodiversitat; a més, altres animals que viuen gràcies al medi oceànic, com per exemple els pelicans o les gavines, pateixen les conseqüències d’aquesta contaminació. I també la indústria pesquera (i tots nosaltres) es veu afectada a causa de la desaparició de les espècies subaquàtiques.

Aproximació

Hem ideat una màquina que utilitza uns bacteris per netejar de petroli l'oceà. Aquests bacteris, que van ser descoberts per primera vegada a la costa de Mèxic a causa d’un abocament de cru, s’activen en entrar en contacte amb el petroli i el degraden. Aquesta màquina estaria formada per un material resistent a l’aigua i disposaria d’uns suports per resistir els corrents marins. Per portar a terme el nostre projecte, primer s’extrauria una mostra d’aquests bacteris i, en un laboratori, se n’estudiaria el cicle de reproducció per reproduir-los artificialment i aconseguir el doble de bacteris i poder-los incorporar a la nostra màquina, que també inclouria un sistema de navegació per control remot. Després d'introduir els microorganismes a POSIDÓ, se submergiria i, un cop dins l'aigua, recol·lectaria la que estigués contaminada (amb una capacitat de 25 milions de litres).

Beneficis

Si es portés a terme aquest projecte, es reduiria la contaminació marítima i, en conseqüència, augmentarien la qualitat i la quantitat de la biodiversitat marina, per exemple, disminuint la mortalitat d’éssers vius a causa del petroli. Gràcies a això, les indústries pesqueres també en sortirien beneficiades, igual que tota la societat, perquè es podrien evitar catàstrofes com la del Prestige (Galícia, 2002), desastre que no només va afectar l’ecosistema marí sinó també la població de la zona, que va haver de fer tasques de voluntariat per reduir la contaminació. A més, les indústries que transporten el petroli anirien amb més precaució, ja que, una vegada abocat el petroli al mar, no es podria recuperar perquè es degradaria.

Competència

El nostre major competidor podria ser l’Institut Tecnològic de Massachusetts, ja que ha desenvolupat un nou mètode de separació del petroli de l’aigua amb imants, la qual cosa permet reutilitzar el petroli abocat.

Encara que hi ha moltes empreses que es dediquen a la neteja de petroli en els fons oceànics, el nostre projecte és l’únic que permet degradar-lo absolutament mitjançant un sistema de control remot des de la superfície.

Les altres empreses encarregades de la neteja de petroli utilitzen bombes o mètodes de centrifugació i això requereix muntar la maquinària, que només pot degradar el petroli en la longitud de radi de la seva plataforma. El nostre projecte permet retirar el petroli de manera més ràpida i senzilla i en un radi d’acció més ampli.

Ganxo

"POSIDÓ, el millor amic de l’ecosistema marí"

Equip

Alumna

Elisabet Vidal

Institut Gorgs

Alumna

Laura García

Institut Gorgs

Alumne

Arnau Anglaril

Institut Gorgs

Professor/a

Professora

Carme Pascual

Institut Gorgs