• Convocatòria: 2018
  • Nom equip: IYM
  • Títol projecte: IMPROVING YOUR MOBILITY (IYM)
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: IES AS BARXAS
  • Província: Pontevedra

Aplicació mòbil que permet geolocalitzar les places lliures d’aparcament per a persones amb discapacitat i abaixar el pivot que permet accedir-hi. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2018, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.  

Necessitat

L’últim cens oficial sobre discapacitats a Espanya estima que n’hi ha uns 3.840.000, segons dades de l’Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència de l’INE, publicada el 2008 amb dades de 2007 (la següent es publicarà aquest any). La majoria d’ells tenen problemes de mobilitat i dificultats per realitzar activitats quotidianes com desplaçar-se per la ciutat o aconseguir aparcar el seu vehicle. Per això existeixen places d’aparcament específiques per a aquest col·lectiu, però són escasses i difícils de trobar, i en nombroses ocasions estan ocupades per persones que no respecten la senyalització de places reservades.

Aproximació

Amb IYM volem afavorir l’accés d’aquestes persones a aquestes places d’aparcament a través de dues mesures que podrien activar mitjançant una aplicació instal·lada en el seu telèfon mòbil (que requeriria el número d’identificació de la targeta d’afiliats a aquest col·lectiu): 1.- Mapa amb les places disponibles geolocalitzades en cada un dels pobles/ciutats, de manera que l’usuari pugui conèixer quines places hi ha lliures o ocupades en una zona determinada. 2.- Col·locació d’un pivot al mig de la plaça d’aparcament que s’abaixaria en activar el botó corresponent a través del mòbil i que s’apujaria de nou en retirar el vehicle, tornant a activar la plaça com a lliure en l’aplicació. Això impediria que es quedessin sense aparcament per la falta de civisme d’altres conductors que ocupen les seves places.

Beneficis

La nostra proposta facilitaria la mobilitat d’un grup molt important de persones, milloraria considerablement la seva qualitat de vida i evitaria situacions d’estrès en reduir els temps i els costos d’accés a l’aparcament, permetent: - Conèixer per endavant les places d’aparcament existents en una determinada zona. - Conèixer en temps real quines places estan lliures. - Activar/desactivar el pivot que bloqueja l’accés a les places d’aparcament. - Demanar ajuda en cas que un altre vehicle bloquegi la plaça de manera indeguda. El benefici és encara més gran en el cas de viure en pobles com el nostre, en el qual no hi ha un sistema de transport públic alternatiu al cotxe.

Competència

Fins ara les actuacions dels ajuntaments es limiten a habilitar i senyalitzar places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i a multar els conductors que les ocupen de manera irregular, però això no facilita a l’usuari la seva ubicació ni la informació de si estan disponibles o no, i no evita que la gent hi aparqui sense permís. I aquesta informació ni tan sols consta a les webs municipals.

També existeix una aplicació (http://www.disabledpark.com/) que informa de les places d’aparcament per a persones amb discapacitat, però només inclou les de les ciutats més rellevants (no apareixen les dels pobles) i no especifica si estan lliures o ocupades.

Ganxo

"Amb IYM, aparques segur! Que ningú no et prengui els teus drets!"

Equip

Alumne

Alejandro Ribas

IES As Barxas

Alumne

Joel García

IES As Barxas

Alumne

Gabriel González

IES As Barxas

Alumne

Damian Gómez

IES As Barxas

Professor/a

Professora

María José Soto Lorenzo

IES As Barxas